Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị đồ bếp châu Âu: hafele, blum, bosch,..

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Tay nắm đũa inox CC96mm Hafele 155.01.400

Giá bán: 93.500₫

Còn hàng

Tay nắm đũa inox CC128mm Hafele 155.01.401

Giá bán: 104.500₫

Còn hàng

Tay nắm đũa inox CC192mm Hafele 155.01.403

Giá bán: 130.900₫

Còn hàng

Tay nắm đũa inox CC160mm Hafele 155.01.402

Giá bán: 117.700₫

Còn hàng

Tay nắm đũa inox CC256mm Hafele 155.01.404

Giá bán: 151.800₫

Còn hàng

Tay nắm đũa inox CC288mm Hafele 155.01.405

Giá bán: 166.100₫

Còn hàng

Tay nắm đũa inox CC352mm Hafele 155.01.407

Giá bán: 194.700₫

Còn hàng

Tay nắm inox CC96mm Hafele 155.01.231

Giá bán: 76.000₫

Còn hàng

Tay nắm inox CC128mm Hafele 155.01.232

Giá bán: 89.000₫

Còn hàng

Tay nắm inox CC192mm Hafele 155.01.234

Giá bán: 112₫

Còn hàng

Hãng sản xuất
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành