Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị nhà bếp châu Âu: hafele, blum, bosch, blanco...

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Bản lề âm Hafele nối cánh 342.66.730

Giá bán: 118.000₫

Còn hàng

Ốc cam minifix 15 Hafele 262.26.133

Giá bán: 1.610₫

Còn hàng

Tay nắm Hafele màu nickel 110.34.638

Giá bán: 189.200₫

Còn hàng

Tay nắm Hafele mạ crom bóng 110.34.238

Giá bán: 189.200₫

Còn hàng

Tay nắm âm Hafele mạ nickel mờ 151.09.600

Giá bán: 111.000₫

Còn hàng

Quả nắm màu vàng bóng Hafele 137.60.837

Giá bán: 167.200₫

Còn hàng

Quả nắm đen Hafele 110.35.371

Giá bán: 47.300₫

Còn hàng

Piston đẩy cánh tủ Hafele 150N 373.82.910

Giá bán: 66.000₫

Còn hàng

Piston đẩy cánh tủ Hafele 120N 373.82.909

Giá bán: 66.000₫

Còn hàng

Piston đẩy cánh tủ Hafele 100N 373.82.908

Giá bán: 66.000₫

Còn hàng

Piston đẩy cánh tủ Hafele 80N 373.82.907

Giá bán: 64.020₫

Còn hàng

ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành