Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị nhà bếp châu Âu: hafele, blum, bosch, blanco...

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Ray bi nhấn mở 3 tầng Hafele 500mm 494.02.085

Giá bán: 252.000₫

Còn hàng

Ray bi nhấn mở 3 tầng Hafele 450mm 494.02.084

Giá bán: 230.000₫

Còn hàng

Ray bi nhấn mở 3 tầng Hafele 400mm 494.02.083

Giá bán: 211.000₫

Còn hàng

Ray bi nhấn mở 3 tầng Hafele 350mm 494.02.082

Giá bán: 195.000₫

Còn hàng

Ray bi nhấn mở 3 tầng Hafele 300mm 494.02.081

Giá bán: 178.000₫

Còn hàng

ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành