Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị nhà bếp châu Âu: hafele, blum, bosch, blanco...

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Ray âm giảm chấn mở toàn phần EPCpro 300mm Hafele 433.32.051

Giá bán: 382.000₫
Giá niêm yết: 382.000₫

Ray âm giảm chấn mở toàn phần EPCpro 350mm Hafele 433.32.052

Giá bán: 405.000₫
Giá niêm yết: 405.000₫

Ray âm giảm chấn mở toàn phần EPCpro 400mm Hafele 433.32.053

Giá bán: 415.000₫
Giá niêm yết: 415.000₫

Ray âm giảm chấn mở toàn phần EPCpro 450mm Hafele 433.32.054

Giá bán: 415.000₫
Giá niêm yết: 415.000₫

Ray âm giảm chấn mở toàn phần EPCpro 500mm Hafele 433.32.055

Giá bán: 475.000₫
Giá niêm yết: 475.000₫

Hãng sản xuất
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành