Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị đồ bếp châu Âu: hafele, blum, bosch,..

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Piston đẩy cánh tủ 100N Hafele 373.82.003

Giá bán: 66.000₫

Còn hàng

Piston đẩy cánh tủ 150N Hafele 373.82.005

Giá bán: 66.000₫

Còn hàng

Piston đẩy cánh tủ 80N Hafele 373.82.002

Giá bán: 64.000₫

Còn hàng

Piston đẩy cánh tủ 120N Hafele 373.82.004

Giá bán: 66.000₫

Còn hàng

Piston đẩy cánh tủ 60N Hafele 373.82.001

Giá bán: 64.000₫

Còn hàng

Bas đỡ Kệ kính Hafele 282.13.610

Giá bán: 43.400₫

Còn hàng

Ốc cam Minifix 15 Hafele 262.26.533

Giá bán: 1.650₫

Còn hàng

Vít cam ren mau Minifix 15 Hafele 262.28.642

Giá bán: 803₫

Còn hàng

Vít cam ren thưa Minifix 15 Hafele 262.28.624

Giá bán: 1.100₫

Còn hàng

Chân nhựa đen cao 100mm Hafele 637.45.326

Giá bán: 19.100₫

Còn hàng

Bas càng cua chân nhựa đen Hafele 637.45.906

Giá bán: 8.000₫

Còn hàng

Bas treo tủ bếp Hafele 290.00.740

Giá bán: 26.620₫

Còn hàng

ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành