Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị nhà bếp châu Âu: hafele, blum, bosch, blanco...

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Ron từ 90 độ cho cửa kính Hafele 950.50.027

Giá bán: 594.000₫

Còn hàng

Ron từ 180 độ cho cửa kính Hafele 950.50.031

Giá bán: 594.000₫

Còn hàng

Ron Y cho cửa kính Hafele 950.50.013

Giá bán: 99.000₫

Còn hàng

Ron H cho cửa kính Hafele 950.50.009

Giá bán: 99.000₫

Còn hàng

Khoá kẹp chân kính Hafele inox mờ 981.00.400

Giá bán: 836.000₫

Còn hàng

Kẹp kính dưới Hafele inox mờ 981.00.000

Giá bán: 473.000₫

Còn hàng

Kẹp kính trên có ty Hafele inox mờ 981.00.020

Giá bán: 814.000₫

Còn hàng

Kẹp kính trên Hafele inox mờ 981.00.010

Giá bán: 616.000₫

Còn hàng

Thanh thép bản lề sàn 932.84.900

Giá bán: 202.000₫

Còn hàng

Bản lề sàn Hafele 120kg EN4 932.79.040

Giá bán: 2.022.000₫

Còn hàng

Bản lề sàn Hafele 100kg EN3 932.79.030

Giá bán: 2.022.000₫

Còn hàng

Bản lề sàn Hafele 120kg EN4 932.77.020

Giá bán: 2.160.000₫

Còn hàng

Bản lề sàn Hafele 100kg EN3 932.77.010

Giá bán: 2.160.000₫

Còn hàng

ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành