Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị nhà bếp châu Âu: hafele, blum, bosch, blanco...

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Máy rửa bát độc lập 60cm, BOSCH Series 8 SMS8TCI01E (PerfectDry, EfficentDry)

Giá bán: 33.324.500₫
Giá niêm yết: 60.590.000₫

45%

Máy rửa bát âm tủ 60cm, BOSCH Series 6 SMV6ZCX16E (PerfectDry)

Giá bán: 25.280.000₫
Giá niêm yết: 31.600.000₫

20%

Máy rửa bát âm tủ 60cm, BOSCH Series 6 SMV6ZCX42E (PerfectDry)

Giá bán: 26.026.000₫
Giá niêm yết: 47.320.000₫

45%

Máy rửa bát âm tủ 60cm, BOSCH Series 8 SMD8TCX01E (PerfectDry, EfficientDry)

Giá bán: 30.794.500₫
Giá niêm yết: 55.990.000₫

45%

Máy rửa bát âm tủ 60cm, BOSCH Series 8 SMV8YCX03E (PerfectDry, EfficientDry)

Giá bán: 30.794.500₫
Giá niêm yết: 55.990.000₫

45%

Máy rửa bát âm tủ 60cm, BOSCH Series 6 SMI6YCS02E (PerfectDry)

Giá bán: 26.860.000₫
Giá niêm yết: 31.600.000₫

15%

Máy rửa bát âm tủ 60cm, BOSCH Series 8 SMI8TCS01E (PerfectDry, EfficientDry)

Giá bán: 30.794.500₫
Giá niêm yết: 55.990.000₫

45%

Máy rửa bát âm tủ 60cm, BOSCH Series 6 SMI6ZCS16E (PerfectDry)

Giá bán: 26.860.000₫
Giá niêm yết: 31.600.000₫

15%

Máy rửa bát âm tủ 60cm, BOSCH Series 6 SMI6ZDS49E (PerfectDry)

Giá bán: 27.742.500₫
Giá niêm yết: 36.990.000₫

25%

Máy rửa bát âm tủ 60cm, BOSCH Series 8 SMI8YCS03E (PerfectDry, EfficientDry)

Giá bán: 30.794.500₫
Giá niêm yết: 55.990.000₫

45%

Máy rửa bát độc lập 60cm, BOSCH Series 4 SMS4HCI48E (Pure Dry)

Giá bán: 26.017.500₫
Giá niêm yết: 34.690.000₫

25%

Máy rửa bát độc lập 60cm, BOSCH Series 6 SMS6ZCI06E (Zeolith, PureDry)

Giá bán: 25.560.000₫
Giá niêm yết: 42.600.000₫

40%

Máy rửa bát độc lập 60cm, BOSCH Series 6 SMS6ZCI16E (Zeolith)

Giá bán: 25.974.000₫
Giá niêm yết: 43.290.000₫

40%

Máy rửa bát độc lập 60cm, BOSCH Series 6 SMS6ZCI49E (Zeolith)

Giá bán: 25.193.000₫
Giá niêm yết: 35.990.000₫

30%

Máy rửa bát độc lập 60cm, BOSCH Series 6 SMS6ZCI08E (Zeolith)

Giá bán: 33.592.500₫
Giá niêm yết: 44.790.000₫

25%

Máy rửa bát độc lập 60cm, BOSCH Series 6 SMS6ZDI48E (Zeolith)

Giá bán: 25.294.500₫
Giá niêm yết: 45.990.000₫

45%

Máy rửa bát độc lập 60cm, BOSCH Series 6 SMS6ZCI42E (Zeolith)

Giá bán: 25.560.000₫
Giá niêm yết: 42.600.000₫

40%

Máy rửa bát độc lập 60cm, BOSCH Series 8 SMS8YCI03E (Zeolith, EfficientDry)

Giá bán: 36.354.000₫
Giá niêm yết: 60.590.000₫

40%

Máy rửa bát độc lập 60cm, BOSCH Series 8 SMS8YCI01E (Zeolith, EfficientDry)

Giá bán: 35.242.500₫
Giá niêm yết: 46.990.000₫

25%
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Lọc theo giá
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành