Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị đồ bếp châu Âu: hafele, blum, bosch,..

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Máy rửa bát bán âm Bosch SMI68NS06G series 6

Giá bán: 23.500.000₫
Giá niêm yết: 26.420.000₫

Còn hàng

11%

Máy rửa bát bán âm Bosch SMI68MS07E series 6

Giá bán: 30.175.000₫
Giá niêm yết: 35.500.000₫

Còn hàng

15%

Máy rửa bát bán âm Bosch SMI46KS01E series 4

Giá bán: 23.375.000₫
Giá niêm yết: 27.500.000₫

Còn hàng

15%

Máy rửa bát độc lập Bosch SMS88TI40M series 8

Giá bán: 46.750.000₫
Giá niêm yết: 55.000.000₫

Còn hàng

15%

Máy rửa bát độc lập Bosch SMS68UI02E series 6

Giá bán: 31.875.000₫
Giá niêm yết: 37.500.000₫

Còn hàng

15%

Máy rửa bát độc lập Bosch SMS46GI01P series 4

Giá bán: 12.630.000₫
Giá niêm yết: 14.860.000₫

Còn hàng

15%

Máy rửa bát độc lập Bosch SMS46GW01P series 4

Giá bán: 12.070.000₫
Giá niêm yết: 14.200.000₫

Còn hàng

15%

Máy rửa bát độc lập Bosch SMS25EI00G series 2

Giá bán: 16.065.000₫
Giá niêm yết: 18.900.000₫

Còn hàng

15%

Máy rửa bát bán âm 45cm Bosch SPI50E95EU series 4

Giá bán: 29.746.000₫
Giá niêm yết: 35.000.000₫

Còn hàng

15%

Máy rửa bát độc lập mini Bosch SKS62E22EU series 4

Giá bán: 19.918.000₫
Giá niêm yết: 23.440.000₫

Còn hàng

15%

Máy rửa bát âm toàn phần Bosch S8 SMV88TX02E

Giá bán: 31.960.000₫
Giá niêm yết: 39.950.000₫

Còn hàng

20%

Máy rửa bát âm toàn phần Bosch S6 SMV69N40EU

Giá bán: 23.920.000₫
Giá niêm yết: 29.900.000₫

Còn hàng

20%

Máy rửa bát âm toàn phần Bosch S6 SMV68TX06E

Giá bán: 36.640.000₫
Giá niêm yết: 45.800.000₫

Còn hàng

20%

Máy rửa bát bán âm Bosch Series 4 SMI46MS03E

Giá bán: 28.960.000₫
Giá niêm yết: 36.200.000₫

Còn hàng

20%

Máy rửa bát độc lập Bosch Series 6 SMU68TS02E

Giá bán: 27.040.000₫
Giá niêm yết: 33.800.000₫

Còn hàng

20%

Máy rửa bát độc lập Bosch Series 2 SMS25CW05E

Giá bán: 19.760.000₫
Giá niêm yết: 24.700.000₫

Còn hàng

20%

Máy rửa bát âm toàn phần Bosch Series 4 SMV46MX03E

Giá bán: 25.200.000₫
Giá niêm yết: 31.500.000₫

Còn hàng

20%

Máy rửa bát bán âm Bosch Series 4 SMI46IS03E

Giá bán: 28.320.000₫
Giá niêm yết: 35.400.000₫

Còn hàng

20%

Máy rửa bát độc lập Bosch Series 2 SMS25CI05E

Giá bán: 20.160.000₫
Giá niêm yết: 25.200.000₫

Còn hàng

20%

Máy rửa bát độc lập Bosch Series 4 SMS46MI05E

Giá bán: 24.800.000₫
Giá niêm yết: 31.000.000₫

Còn hàng

20%
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Lọc theo giá
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành