Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị nhà bếp châu Âu: hafele, blum, bosch, blanco...

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Máy rửa bát độc lập 60cm, BOSCH Series 8 SMS8TCI01E (PerfectDry, EfficentDry)

Giá bán: 33.324.500₫
Giá niêm yết: 69.990.000₫

52%

Máy rửa bát độc lập 60cm, HAFELE HDW-F60F 533.23.310 (PureDry)

Giá bán: 23.789.900₫
Giá niêm yết: 33.985.600₫

30%

Máy rửa bát độc lập 60cm, HAFELE HDW-F6051S 538.21.370 (Pure Dry)

Giá bán: 17.294.200₫
Giá niêm yết: 24.706.000₫

30%

Máy rửa bát độc lập 60cm, HAFELE HDW-F605B 535.29.660 (Pure Dry)

Giá bán: 16.513.000₫
Giá niêm yết: 23.590.000₫

30%

Máy rửa bát độc lập 60cm, HAFELE HDW-F60G 535.29.590 (Pure Dry)

Giá bán: 11.197.300₫
Giá niêm yết: 15.996.200₫

30%

Máy rửa bát độc lập 60cm, HAFELE HDW-F60C 533.23.200 (EfficientDry)

Giá bán: 18.506.600₫
Giá niêm yết: 26.438.000₫

30%

Máy rửa bát độc lập 60cm, HAFELE HDW-F60EB 538.21.310 (EfficientDry)

Giá bán: 14.622.300₫
Giá niêm yết: 20.889.000₫

30%

Máy rửa bát độc lập 60cm, BOSCH Series 2 SMS2IVW01P (Pure Dry)

Giá bán: 15.174.000₫
Giá niêm yết: 25.290.000₫

40%

Máy rửa bát độc lập 60cm, BOSCH Series 2 SMS2HAI12E (Pure Dry)

Giá bán: 19.314.000₫
Giá niêm yết: 32.190.000₫

40%

Máy rửa bát độc lập 60cm, BOSCH Series 2 SMS2IVI61E (Pure Dry)

Giá bán: 15.291.500₫
Giá niêm yết: 17.990.000₫

15%

Máy rửa bát độc lập 60cm, BOSCH Series 2 SMS2ITW04E (Pure Dry)

Giá bán: 13.042.500₫
Giá niêm yết: 17.390.000₫

25%

Máy rửa bát độc lập 60cm, BOSCH Series 4 SMS4HAW48E (Pure Dry)

Giá bán: 20.814.000₫
Giá niêm yết: 34.690.000₫

40%

Máy rửa bát độc lập 60cm, BOSCH Series 4 SMS4HMI07E (Pure Dry)

Giá bán: 16.792.000₫
Giá niêm yết: 36.990.000₫

55%

Máy rửa bát độc lập 60cm, BOSCH Series 4 SMS4ECI14E (EfficientDry)

Giá bán: 20.986.500₫
Giá niêm yết: 29.990.000₫

30%

Máy rửa bát độc lập 60cm, BOSCH Series 4 SMS4HCI48E (Pure Dry)

Giá bán: 26.017.500₫
Giá niêm yết: 37.990.000₫

32%

Máy rửa bát độc lập 60cm, BOSCH Series 4 SMS46GI01P (Pure Dry)

Giá bán: 13.592.000₫
Giá niêm yết: 21.500.000₫

37%

Máy rửa bát độc lập 60cm, BOSCH Series 4 SMS4EVI14E (EfficentDry)

Giá bán: 17.592.000₫
Giá niêm yết: 31.500.000₫

44%

Máy rửa bát độc lập 60cm, BOSCH Series 4 SMS4EMI01E (EffiicentDry)

Giá bán: 18.072.000₫
Giá niêm yết: 34.900.000₫

48%

Máy rửa bát độc lập 60cm, BOSCH Series 6 SMS6ZCI06E (Zeolith, PureDry)

Giá bán: 25.560.000₫
Giá niêm yết: 42.600.000₫

40%

Máy rửa bát độc lập 60cm, BOSCH Series 6 SMS63L08EA (Pure Dry)

Giá bán: 17.242.500₫
Giá niêm yết: 22.990.000₫

25%
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Lọc theo giá
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành