Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị nhà bếp châu Âu: hafele, blum, bosch, blanco...

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Hút mùi âm bàn 90cm Bosch DDD97BM60B Series 8-750m3/h-62dB

Giá bán: 66.290.000₫
Giá niêm yết: 94.700.000₫

Còn hàng

30%

Hút mùi nghiêng 90cm Bosch DWK97JM60 Series 4-722m3/h-63dB

Giá bán: 19.190.000₫
Giá niêm yết: 38.460.000₫

Còn hàng

50%

Hút mùi cỏ điển 90cm Bosch DHU935HB Series 2-210m3/h-68dB

Giá bán: 4.660.000₫
Giá niêm yết: 8.200.000₫

Còn hàng

43%

Hút mùi gắn tường 90cm Bosch DWB97DM50B Series 4-710m3/h-65dB

Giá bán: 18.200.000₫
Giá niêm yết: 26.000.000₫

Còn hàng

30%

Hút mùi gắn tường 90cm Bosch DWB97IM50 Series 4-710m3/h-65dB

Giá bán: 11.390.000₫
Giá niêm yết: 22.870.000₫

Còn hàng

50%

Hút mùi mặt phẳng 90cm Hafele HH-WVGS90A 533.80.203

Giá bán: 17.500.000₫
Giá niêm yết: 21.879.000₫

Còn hàng

20%

Hút mùi nghiêng 90cm Hafele HH-WVS90A 533.86.003

Giá bán: 20.230.000₫
Giá niêm yết: 25.289.000₫

Còn hàng

20%

Hút mùi nghiêng 90cm Hafele HH-WVG90C 533.89.013

Giá bán: 13.810.000₫
Giá niêm yết: 17.259.000₫

Còn hàng

20%

Hút mùi nghiêng 90cm Hafele HH-WVG90A 539.89.335

Giá bán: 14.780.000₫
Giá niêm yết: 18.469.000₫

Còn hàng

20%

Hút mùi đảo thẳng 90cm Hafele HH-IG90B 539.81.715

Giá bán: 27.710.000₫
Giá niêm yết: 34.639.000₫

Còn hàng

20%

Hút mùi nghiêng 60cm Bosch DWK67HM60B Series 4-660m3/h-57dB

Giá bán: 23.310.000₫
Giá niêm yết: 33.300.000₫

Còn hàng

30%

Hút mùi đảo 90cm Bosch DIB98JQ50B Series 6-867m3/h-54dB

Giá bán: 39.525.000₫
Giá niêm yết: 52.700.000₫

Còn hàng

25%

Hút mùi rút 90cm Bosch DHI923GSG Series 4-380m3/h-70dB

Giá bán: 7.350.000₫
Giá niêm yết: 10.500.000₫

Còn hàng

30%

Hút mùi gắn tường 90cm Bosch DWB98JQ50B Series 6-790m3/h-55dB

Giá bán: 24.990.000₫
Giá niêm yết: 35.700.000₫

Còn hàng

30%

Hút mùi nghiêng 90cm Bosch DWK97JQ60B Series 6-730m3/h-54dB

Giá bán: 28.000.000₫
Giá niêm yết: 40.000.000₫

Còn hàng

30%

Hút mùi rút 90cm Bosch DFS097J50B Series 8-700m3/h-54dB

Giá bán: 24.500.000₫
Giá niêm yết: 35.000.000₫

Còn hàng

30%

Hút mùi rút 90cm Hafele HH-TG90E 539.81.075

Giá bán: 6.921.750₫
Giá niêm yết: 9.229.000₫

Còn hàng

25%

Hút mùi rút 90cm Hafele HH-TI90D 539.81.085

Giá bán: 5.601.750₫
Giá niêm yết: 7.469.000₫

Còn hàng

25%

Hút mùi âm bàn Hafele HH-TVG90A 539.81.065

Giá bán: 39.992.000₫
Giá niêm yết: 49.990.000₫

Còn hàng

20%

Hút mùi nghiêng 90cm Hafele HH-WVG90B 535.82.203

Giá bán: 19.350.000₫
Giá niêm yết: 24.189.000₫

Còn hàng

20%
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Lọc theo giá
Lọc theo Kích thước
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành