Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị nhà bếp châu Âu: hafele, blum, bosch, blanco...

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Hút mùi kính nghiêng 80cm, HAFELE HC-WVG80C 538.84.228 (1100m3/h)

Giá bán: 22.492.500₫
Giá niêm yết: 29.990.000₫

25%

Hút mùi rút 70cm, HAFELE HH-SG70A 533.89.021 (800m3/h)

Giá bán: 7.312.800₫
Giá niêm yết: 9.750.400₫

25%

Hút mùi rút 70cm, HAFELE HH-TT70A 533.86.817 (440m3/h)

Giá bán: 3.963.300₫
Giá niêm yết: 5.284.400₫

25%

Hút mùi rút 70cm, HAFELE HH-S70A 533.89.031 (440m3/h)

Giá bán: 5.367.450₫
Giá niêm yết: 7.156.600₫

25%

Hút mùi rút 60cm, HAFELE HH-TI60D 539.81.083 (500m3/h)

Giá bán: 5.367.450₫
Giá niêm yết: 7.156.600₫

25%

Hút mùi rút 90cm, HAFELE HH-TI90D 539.81.085 (500m3/h)

Giá bán: 6.293.920₫
Giá niêm yết: 8.391.900₫

25%

Hút mùi rút 60cm, HAFELE HH-TG60E 539.81.073 (950m3/h)

Giá bán: 6.756.750₫
Giá niêm yết: 9.009.000₫

25%

Hút mùi rút 90cm, HAFELE HH-TG90E 539.81.075 (950m3/h)

Giá bán: 7.777.280₫
Giá niêm yết: 10.369.700₫

25%

Hút mùi âm tủ 80cm, HAFELE HH-BI79A 533.80.038 (630m3/h)

Giá bán: 8.703.750₫
Giá niêm yết: 11.605.000₫

25%

Hút mùi âm tủ 72cm, HAFELE HH-BI72A 533.80.027 (1050m3/h)

Giá bán: 13.573.600₫
Giá niêm yết: 19.390.800₫

30%

Hút mùi kính cong 70cm, HAFELE HH-WT70A 533.86.807 (750m3/h)

Giá bán: 5.830.280₫
Giá niêm yết: 7.773.700₫

25%

Hút mùi kính cong 90cm, HAFELE HH-WG90B 539.81.185 (900m3/h)

Giá bán: 12.597.800₫
Giá niêm yết: 16.797.000₫

25%

Hút mùi gắn tường 90cm, HAFELE HH-WI90B 539.81.175 (900m3/h)

Giá bán: 11.669.600₫
Giá niêm yết: 15.559.500₫

25%

Hút mùi gắn tường 70cm, HAFELE HH-WI70C 539.81.158 (900m3/h)

Giá bán: 11.669.600₫
Giá niêm yết: 15.559.500₫

25%

Hút mùi đảo 90cm, HAFELE HH-IS90A 539.81.715 (900m3/h)

Giá bán: 29.187.700₫
Giá niêm yết: 38.916.900₫

25%

Hút mùi kính đứng 80cm, HAFELE HH-WVG90A 533.80.203 (830m3/h)

Giá bán: 18.435.400₫
Giá niêm yết: 24.580.600₫

25%

Hút mùi kính nghiêng 80cm, HAFELE HH-WVG80D 539.81.194 (800m3/h)

Giá bán: 18.435.400₫
Giá niêm yết: 24.580.600₫

25%

Hút mùi kính nghiêng 90cm, HAFELE HH-WVG90B 539.89.335 (900m3/h)

Giá bán: 15.562.800₫
Giá niêm yết: 20.750.400₫

25%

Hút mùi kính nghiêng 90cm, HAFELE HH-WVG90C 533.89.013 (750m3/h)

Giá bán: 14.543.100₫
Giá niêm yết: 19.390.800₫

25%

Hút mùi kính nghiêng 90cm, HAFELE HC-H902WB 538.81.742 (1200m3/h)

Giá bán: 9.142.500₫
Giá niêm yết: 12.190.000₫

25%
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Lọc theo giá
Lọc theo Kích thước
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành