Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị nhà bếp châu Âu: hafele, blum, bosch, blanco...

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Hút mùi rút 70cm Hafele HH-TT70A 533.86.817

Giá bán: 4.200.000₫
Giá niêm yết: 4.939.000₫

Còn hàng

15%

Hút mùi kính cong 70cm Hafele HH-WT70A 533.86.807

Giá bán: 5.880.000₫
Giá niêm yết: 6.919.000₫

Còn hàng

15%

Hút mùi âm bàn 90cm Bosch DDD97BM60B series 8

Giá bán: 80.492.000₫
Giá niêm yết: 94.700.000₫

Còn hàng

15%

Hút mùi âm trần Hafele HH-BI79A 533.80.038

Giá bán: 8.260.000₫
Giá niêm yết: 10.329.000₫

Còn hàng

20%

Hút mùi âm trần Hafele HH-BI72A 533.80.027

Giá bán: 13.810.000₫
Giá niêm yết: 17.259.000₫

Còn hàng

20%

Hút mùi rút 70cm Hafele HH-SG70A 533.89.021

Giá bán: 6.509.250₫
Giá niêm yết: 8.679.000₫

Còn hàng

25%

Hút mùi rút 70cm Hafele HH-S70A 533.89.031

Giá bán: 5.410.000₫
Giá niêm yết: 6.369.000₫

Còn hàng

15%

Hút mùi mặt phẳng 90cm Hafele HH-WVGS90A 533.80.203

Giá bán: 17.500.000₫
Giá niêm yết: 21.879.000₫

Còn hàng

20%

Hút mùi nghiêng 90cm Hafele HH-WVS90A 533.86.003

Giá bán: 20.230.000₫
Giá niêm yết: 25.289.000₫

Còn hàng

20%

Hút mùi mặt phẳng 80cm Hafele HH-WVG80E 533.86.018

Giá bán: 19.350.000₫
Giá niêm yết: 24.189.000₫

Còn hàng

20%

Hút mùi nghiêng 90cm Hafele HH-WVG90C 533.89.013

Giá bán: 13.810.000₫
Giá niêm yết: 17.259.000₫

Còn hàng

20%

Hút mùi nghiêng 90cm Hafele HH-WVG90A 539.89.335

Giá bán: 14.780.000₫
Giá niêm yết: 18.469.000₫

Còn hàng

20%

Hút mùi đảo thẳng 90cm Hafele HH-IG90B 539.81.715

Giá bán: 27.710.000₫
Giá niêm yết: 34.639.000₫

Còn hàng

20%

Hút mùi âm tủ 70cm Bosch Series 4 DHL755BL

Giá bán: 12.640.000₫
Giá niêm yết: 15.800.000₫

Còn hàng

20%

Hút mùi rút 900cm Bosch Series 4 DHI923GSG

Giá bán: 8.400.000₫
Giá niêm yết: 10.500.000₫

Còn hàng

20%

Hút mùi rút 600cm Bosch Series 4 DHI623GSG

Giá bán: 7.600.000₫
Giá niêm yết: 9.500.000₫

Còn hàng

20%

Hút mùi nghiêng 90cm Bosch Series 6 DWK97JQ60B

Giá bán: 32.000.000₫
Giá niêm yết: 40.000.000₫

Còn hàng

20%

Hút mùi rút 90cm Bosch Series 8 DFS097J50B

Giá bán: 28.000.000₫
Giá niêm yết: 35.000.000₫

Còn hàng

20%

Hút mùi rút 60cm Bosch Series 8 DFS067J50B

Giá bán: 24.000.000₫
Giá niêm yết: 30.000.000₫

Còn hàng

20%

Hút mùi rút 60cm Bosch Series 2 DFL064W53B

Giá bán: 8.960.000₫
Giá niêm yết: 11.200.000₫

Còn hàng

20%
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Lọc theo giá
Lọc theo Kích thước
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành