Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị nhà bếp châu Âu: hafele, blum, bosch, blanco...

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Lò nướng-vi sóng HAFELE Series 900 HO-KT45B 535.02.731 (44L, 3D hotair)

Giá bán: 22.254.800₫
Giá niêm yết: 29.673.000₫

25%

Lò nướng-vi sóng HAFELE Series 800 HCO-8T50A 538.01.431 (50L, Gia nhiệt đối lưu)

Giá bán: 22.254.800₫
Giá niêm yết: 29.673.000₫

25%

Lò vi sóng - nướng HAFELE Series 700 HM-B38D 538.31.200 (25L, nướng đối lưu)

Giá bán: 10.906.500₫
Giá niêm yết: 14.542.000₫

25%

Lò vi sóng - nướng HAFELE Series 500 HM-B38C 538.01.111 (32L, nướng đối lưu)

Giá bán: 9.953.250₫
Giá niêm yết: 13.271.000₫

25%

Lò vi sóng - nướng HAFELE Series 200 HM-B38A 535.34.000 (25L)

Giá bán: 8.654.250₫
Giá niêm yết: 11.539.000₫

25%

Lò nướng HAFELE Series 900 HO-KT60A9 535.02.611 (Gia nhiệt đối lưu)

Giá bán: 25.731.800₫
Giá niêm yết: 34.309.000₫

25%

Lò nướng HAFELE Series 800 HO-8T72A 538.01.421 (Gia nhiệt đối lưu)

Giá bán: 17.316.800₫
Giá niêm yết: 23.089.000₫

25%

Lò nướng HAFELE Series 600 HO-6T70A 538.01.441 (Gia nhiệt đối lưu)

Giá bán: 16.450.500₫
Giá niêm yết: 21.934.000₫

25%

Lò nướng HAFELE Series 500 HO-K60B 534.05.581 (Gia nhiệt đối lưu)

Giá bán: 12.726.000₫
Giá niêm yết: 16.968.000₫

25%

Lò nướng HAFELE Series 500 HO-KT60C 534.05.571 (Gia nhiệt đối lưu)

Giá bán: 15.411.000₫
Giá niêm yết: 20.548.000₫

25%

Lò nướng HAFELE Series 400 HO-4KT70A 538.61.442 (Gia nhiệt đối lưu)

Giá bán: 10.469.200₫
Giá niêm yết: 13.959.000₫

25%

Lò nướng HAFELE Series 400 HO-4K70A 538.61.451 (Gia nhiệt đối lưu)

Giá bán: 9.953.250₫
Giá niêm yết: 13.271.000₫

25%

Lò nướng HAFELE Series 200 HO-2KT65A 538.61.441 (Gia nhiệt đối lưu)

Giá bán: 10.386.800₫
Giá niêm yết: 13.849.000₫

25%

Lò nướng HAFELE Series 200 HO-2K65A 538.61.431 (Gia nhiệt đối lưu)

Giá bán: 7.788.000₫
Giá niêm yết: 10.384.000₫

25%

Lò vi sóng Hafele HMO-6T28A 538.31.390 Series 600

Giá bán: 8.992.500₫
Giá niêm yết: 11.990.000₫

25%

Lò nướng Hafele HO-KT60C 535.62.591

Giá bán: 8.992.500₫
Giá niêm yết: 11.990.000₫

25%

Lò nướng Hafele HO-KT60G 535.62.601

Giá bán: 9.742.500₫
Giá niêm yết: 12.990.000₫

25%
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Lọc theo giá
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành