Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị nhà bếp châu Âu: hafele, blum, bosch, blanco...

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Hút mùi rút 70cm Hafele HH-TT70A 533.86.817

Giá bán: 4.200.000₫
Giá niêm yết: 4.939.000₫

15%

Hút mùi rút 60cm Bosch DFT63AC50 Series 4-360m3/h-65dB

Giá bán: 4.350.000₫
Giá niêm yết: 8.520.000₫

49%

Hút mùi rút 70cm Hafele HH-SG70A 533.89.021

Giá bán: 6.943.200₫
Giá niêm yết: 8.679.000₫

20%

Hút mùi rút 70cm Hafele HH-S70A 533.89.031

Giá bán: 5.095.200₫
Giá niêm yết: 6.369.000₫

20%

Hút mùi rút 90cm Bosch DHI923GSG Series 4-380m3/h-70dB

Giá bán: 7.350.000₫
Giá niêm yết: 10.500.000₫

30%

Hút mùi rút 60cm Bosch DHI623GSG Series 4-380m3/h-70dB

Giá bán: 6.650.000₫
Giá niêm yết: 9.500.000₫

30%

Hút mùi rút 90cm Bosch DFS097J50B Series 8-700m3/h-54dB

Giá bán: 24.500.000₫
Giá niêm yết: 35.000.000₫

30%

Hút mùi rút 60cm Bosch DFS067J50B Series 8-700m3/h-54dB

Giá bán: 21.000.000₫
Giá niêm yết: 30.000.000₫

30%

Hút mùi rút 60cm Bosch DFL064W53B Series 2-190m3/h-68dB

Giá bán: 7.840.000₫
Giá niêm yết: 11.200.000₫

30%

Hút mùi rút 90cm Hafele HH-TG90E 539.81.075

Giá bán: 7.383.200₫
Giá niêm yết: 9.229.000₫

20%

Hút mùi rút 60cm Hafele HH-TG60E 539.81.073

Giá bán: 6.420.000₫
Giá niêm yết: 8.019.000₫

20%

Hút mùi rút 60cm Hafele HH-TI60D 539.81.083

Giá bán: 5.095.200₫
Giá niêm yết: 6.369.000₫

20%

Hút mùi rút 90cm Hafele HH-TI90D 539.81.085

Giá bán: 5.975.200₫
Giá niêm yết: 7.469.000₫

20%
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Lọc theo giá
Lọc theo Kích thước
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành