Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị nhà bếp châu Âu: hafele, blum, bosch, blanco...

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Hút mùi kính cong 70cm, HAFELE HH-WT70A 533.86.807 (750m3/h)

Giá bán: 5.448.750₫
Giá niêm yết: 7.265.000₫

25%

Hút mùi kính cong 90cm, HAFELE HH-WG90B 539.81.185 (900m3/h)

Giá bán: 11.773.500₫
Giá niêm yết: 15.698.000₫

25%

Hút mùi gắn tường 90cm, HAFELE HH-WI90B 539.81.175 (900m3/h)

Giá bán: 10.906.500₫
Giá niêm yết: 14.542.000₫

25%

Hút mùi gắn tường 70cm, HAFELE HH-WI70C 539.81.158 (900m3/h)

Giá bán: 10.906.500₫
Giá niêm yết: 14.542.000₫

25%

Hút mùi kính đứng 80cm, HAFELE HH-WVG90A 533.80.203 (830m3/h)

Giá bán: 17.229.800₫
Giá niêm yết: 22.973.000₫

25%

Hút mùi áp tường 60cm, BOSCH Series 4 DWB66DM50B (605m3/h)

Giá bán: 12.442.500₫
Giá niêm yết: 16.590.000₫

25%

Hút mùi áp tường 92cm, BOSCH Series 4 DWB97DM50B (739m3/h)

Giá bán: 16.178.500₫
Giá niêm yết: 24.890.000₫

35%

Hút mùi áp tường 75cm, BOSCH Series 4 DWB77IM50 (739m3/h)

Giá bán: 13.336.500₫
Giá niêm yết: 15.690.000₫

15%

Hút mùi áp tường 90cm, BOSCH Series 4 DWBM98G50B (800m3/h)

Giá bán: 7.752.000₫
Giá niêm yết: 9.690.000₫

20%

Hút mùi áp tường 90cm, BOSCH Series 4 DWB97IM50 (739m3/h)

Giá bán: 14.391.000₫
Giá niêm yết: 15.990.000₫

10%

Hút mùi áp tường 90cm, BOSCH Series 6 DWB98JQ50B (844m3/h)

Giá bán: 20.533.500₫
Giá niêm yết: 31.590.000₫

35%

Hút mùi kính nghiêng 70cm, BOSCH Series 6 DWB77CM50 (671m3/h)

Giá bán: 13.081.500₫
Giá niêm yết: 15.390.000₫

15%

Hút mùi kính thẳng 90cm, BOSCH Series 8 DWF97RV60B (717m3/h)

Giá bán: 36.328.500₫
Giá niêm yết: 55.890.000₫

35%

Hút mùi kính đứng 80cm, HAFELE HH-WVG80E 533.86.018 (670m3/h)

Giá bán: 18.141.800₫
Giá niêm yết: 24.189.000₫

25%

Hút mùi gắn tường 60cm, HAFELE HH-WI60B 539.81.173 (900m3/h)

Giá bán: 9.891.750₫
Giá niêm yết: 13.189.000₫

25%

Hút mùi kính cong 90cm, HAFELE HH-IS90B 539.81.775 (900m3/h)

Giá bán: 15.666.800₫
Giá niêm yết: 20.889.000₫

25%
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Lọc theo giá
Lọc theo Kích thước
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành