Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị nhà bếp châu Âu: hafele, blum, bosch, blanco...

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Chậu đá 2 hố có bàn Hafele HS19-GED2S80 màu đen 570.35.370

Giá bán: 10.760.200₫
Giá niêm yết: 14.347.000₫

Còn hàng

25%

Chậu đá 2 hố có bàn Hafele HS19-GED2S80 màu kem 570.35.470

Giá bán: 11.587.500₫
Giá niêm yết: 15.450.000₫

Còn hàng

25%

Chậu đá 2 hố có bàn Hafele HS19-GED2S80 màu xám 570.35.570

Giá bán: 10.760.200₫
Giá niêm yết: 14.347.000₫

Còn hàng

25%

Chậu đá 2 hố có bàn Hafele HS19-GKD2S120 màu đen 570.35.340

Giá bán: 24.560.000₫
Giá niêm yết: 30.694.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá 2 hố Hafele HS19-GEN2S90 màu xám 570.36.500

Giá bán: 8.470.500₫
Giá niêm yết: 11.294.000₫

Còn hàng

25%

Chậu đá 2 hố Hafele HS19-GEN2S90 màu kem 570.36.400

Giá bán: 8.470.500₫
Giá niêm yết: 11.294.000₫

Còn hàng

25%

Chậu đá đơn Hafele HS19-GEN1S60 màu kem 570.35.430

Giá bán: 8.510.000₫
Giá niêm yết: 10.639.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá đơn Hafele HS19-GEN1S60 màu xám 570.35.530

Giá bán: 8.510.000₫
Giá niêm yết: 10.639.000₫

Còn hàng

20%

Chậu rửa bát đá Hafele Viola D100 Mocha 570.36.450

Giá bán: 7.992.000₫
Giá niêm yết: 9.990.000₫

Còn hàng

20%

Chậu rửa bát đá Hafele Viola D100 Iron Grey 570.36.550

Giá bán: 7.992.000₫
Giá niêm yết: 9.990.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá 2 hố Hafele HS19-GEN2S90 màu đen 570.36.300

Giá bán: 8.470.500₫
Giá niêm yết: 11.294.000₫

Còn hàng

25%

Chậu rửa bát đá Hafele HS19 - GED1R60 Black 570.36.350

Giá bán: 7.992.000₫
Giá niêm yết: 9.990.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá đơn Hafele HS19-GEN1S60 màu đen 570.35.330

Giá bán: 8.510.000₫
Giá niêm yết: 10.639.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá 2 hố Hafele HS19-GEN2R90 màu xám 570.35.580

Giá bán: 10.540.000₫
Giá niêm yết: 13.170.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá 2 hố có bàn Hafele HS18-GED2R80 màu xám 570.35.560

Giá bán: 11.150.000₫
Giá niêm yết: 13.941.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá 2 hố có bàn Hafele HS18-GED2R80 màu đen 570.35.360

Giá bán: 11.150.000₫
Giá niêm yết: 13.941.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá 2 hố Hafele HS19-GEN2R90 màu kem 570.35.480

Giá bán: 9.780.000₫
Giá niêm yết: 12.229.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá 2 hố Hafele HS19-GEN2R90 màu đen 570.35.380

Giá bán: 9.780.000₫
Giá niêm yết: 12.229.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá 2 hố có bàn Blancozia 8s màu kem 565.76.659

Giá bán: 11.977.000₫
Giá niêm yết: 14.090.000₫

Còn hàng

15%

Chậu đá 2 hố có bàn Hafele HS18-GED2R80 màu kem 570.35.460

Giá bán: 10.360.000₫
Giá niêm yết: 12.945.000₫

Còn hàng

20%
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Lọc theo giá
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành