Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị đồ bếp châu Âu: hafele, blum, bosch,..

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Chậu đá Hafele HS19 - GEN2S90 Grey 570.36.500

Giá bán: 8.492.000₫
Giá niêm yết: 9.990.000₫

Còn hàng

15%

Chậu đá Hafele HS19 - GEN2S90 Cream 570.36.400

Giá bán: 8.492.000₫
Giá niêm yết: 9.990.000₫

Còn hàng

15%

Chậu rửa bát đá đơn Hafele HS19 - GEN1S60 Cream 570.35.430

Giá bán: 8.322.000₫
Giá niêm yết: 9.790.000₫

Còn hàng

15%

Chậu rửa bát đá đơn Hafele HS19 - GEN1S60 Grey 570.35.530

Giá bán: 8.322.000₫
Giá niêm yết: 9.790.000₫

Còn hàng

15%

Chậu rửa bát đá Hafele Viola D100 Mocha 570.36.450

Giá bán: 7.992.000₫
Giá niêm yết: 9.990.000₫

Còn hàng

20%

Chậu rửa bát đá Hafele Viola D100 Iron Grey 570.36.550

Giá bán: 7.992.000₫
Giá niêm yết: 9.990.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá Hafele HS19 - GEN2S90 Black 570.36.300

Giá bán: 8.492.000₫
Giá niêm yết: 9.990.000₫

Còn hàng

15%

Chậu rửa bát đá Hafele HS19 - GED1R60 Black 570.36.350

Giá bán: 7.992.000₫
Giá niêm yết: 9.990.000₫

Còn hàng

20%

Chậu rửa bát đá đơn Hafele HS19 - GEN1S60 Black 570.35.330

Giá bán: 8.322.000₫
Giá niêm yết: 9.790.000₫

Còn hàng

15%

Chậu rửa bát đá Hafele HS19 - GEN2R90 Grey 570.35.580

Giá bán: 9.342.000₫
Giá niêm yết: 10.990.000₫

Còn hàng

15%

Chậu rửa bát đá Hafele HS18 GED2R80 Grey 570.35.560

Giá bán: 9.767.000₫
Giá niêm yết: 11.490.000₫

Còn hàng

15%

Chậu rửa bát đá Hafele HS18 GED2R80 Black 570.35.360

Giá bán: 9.767.000₫
Giá niêm yết: 11.490.000₫

Còn hàng

15%

Chậu rửa bát đá Hafele HS19 - GEN2R90 Cream 570.35.480

Giá bán: 9.342.000₫
Giá niêm yết: 10.990.000₫

Còn hàng

15%

Chậu rửa bát đá Hafele HS19 - GEN2R90 Black 570.35.380

Giá bán: 9.342.000₫
Giá niêm yết: 10.990.000₫

Còn hàng

15%

Chậu rửa bát đá Blancozia 8s Jasmine 565.76.659

Giá bán: 11.977.000₫
Giá niêm yết: 14.090.000₫

Còn hàng

15%

Chậu rửa bát đá Hafele HS18 GED2R80 Cream 570.35.460

Giá bán: 9.767.000₫
Giá niêm yết: 11.490.000₫

Còn hàng

15%

Chậu rửa bát đá Blanco Zia 9 Alu-metallic 567.68.949

Giá bán: 10.702.000₫
Giá niêm yết: 12.590.000₫

Còn hàng

15%

Chậu rửa bát đá Blanco Zia 9 Jasmine 567.68.649

Giá bán: 10.702.000₫
Giá niêm yết: 12.590.000₫

Còn hàng

15%

Chậu rửa bát đá Blanco Zia 9 Anthracite 567.68.349

Giá bán: 10.702.000₫
Giá niêm yết: 12.590.000₫

Còn hàng

15%

Chậu rửa bát đá Blanco Zia 8s Alu-Metallic 565.76.959

Giá bán: 11.977.000₫
Giá niêm yết: 14.090.000₫

Còn hàng

15%
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Lọc theo giá
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành