Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị nhà bếp châu Âu: hafele, blum, bosch, blanco...

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Chậu inox 1 hố có bàn Hafele HS20-SSN1S60 567.20.266

Giá bán: 4.921.500₫
Giá niêm yết: 5.790.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox 2 hố Hafele HS20-SSN2S90 2B 567.20.537

Giá bán: 7.343.000₫
Giá niêm yết: 10.490.000₫

Còn hàng

30%

Chậu inox 2 hố Hafele HS20-SSN2S90L 2B 567.20.546

Giá bán: 5.917.500₫
Giá niêm yết: 7.890.000₫

Còn hàng

25%

Chậu inox âm 2 hố Hafele HS20-SSN2R90S 567.20.506

Giá bán: 3.967.500₫
Giá niêm yết: 5.290.000₫

Còn hàng

25%

Chậu inox 2 hố Hafele HS20-SSD2R90M 567.20.493

Giá bán: 3.902.000₫
Giá niêm yết: 4.590.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox 2 hố có bàn Hafele HS20-SSD2R90 567.20.513

Giá bán: 4.327.000₫
Giá niêm yết: 5.090.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox âm đơn Hafele 567.20.397 HS19-SSN1S60

Giá bán: 4.752.000₫
Giá niêm yết: 5.590.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox đơn Hafele HS19-SSN1R50 567.23.083

Giá bán: 2.032.000₫
Giá niêm yết: 2.390.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox âm đơn Blanco Quatrus 570.27.149

Giá bán: 7.667.000₫
Giá niêm yết: 9.020.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox âm đơn Blanco Quatrus 570.27.159

Giá bán: 8.348.000₫
Giá niêm yết: 9.820.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox đơn Blanco Plenta 6 570.27.199

Giá bán: 3.936.000₫
Giá niêm yết: 4.630.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox âm 2 hố Blanco Quatrus 570.27.179

Giá bán: 14.765.000₫
Giá niêm yết: 17.370.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox âm 2 hố Blanco Quatrus 570.27.169

Giá bán: 14.604.000₫
Giá niêm yết: 17.180.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox 2 hố Blanco Lemis XL8 IF 570.27.189

Giá bán: 8.653.000₫
Giá niêm yết: 10.180.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox 2 hố có bàn Blanco Dinas 8s 570.27.209

Giá bán: 7.115.000₫
Giá niêm yết: 8.370.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox 2 hố Blanco Dinas 8 570.27.219

Giá bán: 6.690.000₫
Giá niêm yết: 7.870.000₫

Còn hàng

15%

Vòi rửa bát 3 đường nước Steres Hafele 570.51.060

Giá bán: 5.070.000₫
Giá niêm yết: 5.969.000₫

Còn hàng

15%

Vòi rửa bát 3 đường nước Arges Hafele 570.51.050

Giá bán: 3.391.500₫
Giá niêm yết: 3.990.000₫

Còn hàng

15%

Vòi rửa bát cổ rút Hafele Rhea 570.51.040

Giá bán: 2.660.000₫
Giá niêm yết: 3.128.000₫

Còn hàng

15%

Vòi rửa bát vuông Hafele Eos 570.51.030

Giá bán: 4.260.000₫
Giá niêm yết: 5.012.000₫

Còn hàng

15%
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Lọc theo giá
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành