Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị nhà bếp châu Âu: hafele, blum, bosch, blanco...

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Chậu đá đơn Hafele HS20-GEN1S60 màu xám 570.34.870

Giá bán: 9.477.000₫
Giá niêm yết: 12.636.000₫

25%

Chậu đá đơn Hafele HS20-GEN1S60 màu kem 570.34.570

Giá bán: 9.477.000₫
Giá niêm yết: 12.636.000₫

25%

Chậu đá đơn Hafele HS20-GEN1S60 màu đen 570.34.370

Giá bán: 9.477.000₫
Giá niêm yết: 12.636.000₫

25%

Chậu đá 1 hố có bàn Hafele HS20-GKD1S60 màu kem 570.30.930

Giá bán: 11.542.500₫
Giá niêm yết: 15.390.000₫

25%

Chậu đá 2 hố Hafele HS20-GEN2S80 màu xám 570.30.510

Giá bán: 11.671.500₫
Giá niêm yết: 15.562.000₫

25%

Chậu đá 2 hố Hafele HS20-GEN2S80 màu đen 570.30.310

Giá bán: 11.671.500₫
Giá niêm yết: 15.562.000₫

25%

Chậu đá 2 hố có bàn Hafele HS19-GED2S80 màu đen 570.35.370

Giá bán: 10.760.200₫
Giá niêm yết: 13.151.000₫

18%

Chậu đá 2 hố có bàn Hafele HS19-GED2S80 màu kem 570.35.470

Giá bán: 10.760.200₫
Giá niêm yết: 13.151.000₫

18%

Chậu đá 2 hố có bàn Hafele HS19-GED2S80 màu xám 570.35.570

Giá bán: 10.760.200₫
Giá niêm yết: 13.151.000₫

18%
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Lọc theo giá
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành