Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị đồ bếp châu Âu: hafele, blum, bosch,..

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Vòi rửa bát Hafele HT20-CH1P241 Chrome 570.82.220

Giá bán: 8.492.000₫
Giá niêm yết: 9.990.000₫

Còn hàng

15%

Vòi rửa bát cổ rút Hafele HT20-CH1P259 Chrome 570.82.210

Giá bán: 8.492.000₫
Giá niêm yết: 9.990.000₫

Còn hàng

15%

Vòi rửa bát cổ rút Blanco Linus-s chrome 565.68.250

Giá bán: 8.322.000₫
Giá niêm yết: 9.790.000₫

Còn hàng

15%

Chậu rửa bát đơn Blanco Quatrus 570.27.149

Giá bán: 7.667.000₫
Giá niêm yết: 9.020.000₫

Còn hàng

15%

Chậu rửa bát đơn Blanco Quatrus 570.27.159

Giá bán: 8.348.000₫
Giá niêm yết: 9.820.000₫

Còn hàng

15%

Chậu rửa bát Blanco Lemis 570.27.189

Giá bán: 8.653.000₫
Giá niêm yết: 10.180.000₫

Còn hàng

15%

Chậu rửa bát Blanco Dinas 570.27.209

Giá bán: 7.115.000₫
Giá niêm yết: 8.370.000₫

Còn hàng

15%

Chậu rửa bát Blanco Dinas 570.27.219

Giá bán: 6.690.000₫
Giá niêm yết: 7.870.000₫

Còn hàng

15%

Chậu đá Hafele HS19 - GEN2S90 Grey 570.36.500

Giá bán: 8.492.000₫
Giá niêm yết: 9.990.000₫

Còn hàng

15%

Chậu đá Hafele HS19 - GEN2S90 Cream 570.36.400

Giá bán: 8.492.000₫
Giá niêm yết: 9.990.000₫

Còn hàng

15%

Chậu rửa bát đá đơn Hafele HS19 - GEN1S60 Cream 570.35.430

Giá bán: 8.322.000₫
Giá niêm yết: 9.790.000₫

Còn hàng

15%

Chậu rửa bát đá đơn Hafele HS19 - GEN1S60 Grey 570.35.530

Giá bán: 8.322.000₫
Giá niêm yết: 9.790.000₫

Còn hàng

15%

Chậu rửa bát đá Hafele Viola D100 Mocha 570.36.450

Giá bán: 7.992.000₫
Giá niêm yết: 9.990.000₫

Còn hàng

20%

Chậu rửa bát đá Hafele Viola D100 Iron Grey 570.36.550

Giá bán: 7.992.000₫
Giá niêm yết: 9.990.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá Hafele HS19 - GEN2S90 Black 570.36.300

Giá bán: 8.492.000₫
Giá niêm yết: 9.990.000₫

Còn hàng

15%

Chậu rửa bát đá Hafele HS19 - GED1R60 Black 570.36.350

Giá bán: 7.992.000₫
Giá niêm yết: 9.990.000₫

Còn hàng

20%

Chậu rửa bát đá đơn Hafele HS19 - GEN1S60 Black 570.35.330

Giá bán: 8.322.000₫
Giá niêm yết: 9.790.000₫

Còn hàng

15%
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Lọc theo giá
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành