Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị nhà bếp châu Âu: hafele, blum, bosch, blanco...

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Chậu đá 2 hố có bàn Hafele HS20-GKD2S80 màu xám 570.33.530

Giá bán: 17.560.000₫
Giá niêm yết: 21.952.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá 2 hố có bàn Hafele HS20-GKD2S80 màu kem 570.33.430

Giá bán: 17.560.000₫
Giá niêm yết: 21.952.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá 2 hố có bàn Hafele HS20-GKD2S80 màu đen 570.33.330

Giá bán: 16.010.000₫
Giá niêm yết: 20.013.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá 1 hố có bàn Hafele HS20-GKD1S60 màu xám 570.30.536

Giá bán: 14.220.000₫
Giá niêm yết: 17.771.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá 1 hố có bàn Hafele HS20-GKD1S60 màu kem 570.30.930

Giá bán: 12.312.000₫
Giá niêm yết: 15.390.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá 1 hố có bàn Hafele HS20-GKD1S60 màu đen 570.30.130

Giá bán: 14.220.000₫
Giá niêm yết: 17.771.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá 2 hố Hafele HS20-GEN2S80 màu xám 570.30.510

Giá bán: 12.450.000₫
Giá niêm yết: 15.562.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá 2 hố Hafele HS20-GEN2S80 màu đen 570.30.310

Giá bán: 12.450.000₫
Giá niêm yết: 15.562.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá 2 hố Hafele HS20-GEN2S80 màu kem 570.30.810

Giá bán: 12.450.000₫
Giá niêm yết: 15.562.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá 2 hố có bàn Hafele HS19-GKD2S120 màu đen 570.35.340

Giá bán: 24.560.000₫
Giá niêm yết: 30.694.000₫

Còn hàng

20%

Chậu inox âm 2 hố Blanco Quatrus 570.27.179

Giá bán: 14.765.000₫
Giá niêm yết: 17.370.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox âm 2 hố Blanco Quatrus 570.27.169

Giá bán: 14.604.000₫
Giá niêm yết: 17.180.000₫

Còn hàng

15%
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Lọc theo giá
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành