Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị nhà bếp châu Âu: hafele, blum, bosch, blanco...

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Chậu inox âm đơn Hafele 567.94.020 HS21-SSN1S90

Giá bán: 5.032.000₫
Giá niêm yết: 6.290.000₫

Còn hàng

20%

Chậu inox đơn Hafele HS21-SSD1S60 567.94.010

Giá bán: 4.867.500₫
Giá niêm yết: 6.490.000₫

Còn hàng

25%

Chậu inox 2 hố có bàn Hafele HS21-SSD2S90L 567.94.050

Giá bán: 6.292.500₫
Giá niêm yết: 8.391.000₫

Còn hàng

25%

Chậu inox âm 2 hố có bàn Hafele HS21-SSD2S90M 567.94.040

Giá bán: 6.230.000₫
Giá niêm yết: 7.790.000₫

Còn hàng

20%

Chậu inox âm đơn Hafele HS20-SSN1R50 567.24.000

Giá bán: 2.288.000₫
Giá niêm yết: 2.691.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox âm đơn Hafele HS20-SSN1S50 567.20.227

Giá bán: 3.672.000₫
Giá niêm yết: 4.590.000₫

Còn hàng

20%

Chậu inox âm 2 hố Hafele HS21-SSN2S90 567.94.030

Giá bán: 6.232.000₫
Giá niêm yết: 7.790.000₫

Còn hàng

20%

Chậu inox 1 hố có bàn Hafele HS20-SSN1S60 567.20.266

Giá bán: 4.921.500₫
Giá niêm yết: 5.790.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox 2 hố Hafele HS20-SSN2S90 2B 567.20.537

Giá bán: 7.343.000₫
Giá niêm yết: 10.490.000₫

Còn hàng

30%

Chậu inox 2 hố Hafele HS20-SSN2S90L 2B 567.20.546

Giá bán: 5.917.500₫
Giá niêm yết: 7.890.000₫

Còn hàng

25%

Chậu inox âm 2 hố Hafele HS20-SSN2R90S 567.20.506

Giá bán: 3.967.500₫
Giá niêm yết: 5.290.000₫

Còn hàng

25%

Chậu inox 2 hố Hafele HS20-SSD2R90M 567.20.493

Giá bán: 3.902.000₫
Giá niêm yết: 4.590.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox 2 hố có bàn Hafele HS20-SSD2R90 567.20.513

Giá bán: 4.327.000₫
Giá niêm yết: 5.090.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox âm đơn Hafele 567.20.397 HS19-SSN1S60

Giá bán: 4.752.000₫
Giá niêm yết: 5.590.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox âm đơn Hafele 4080F 567.20.387

Giá bán: 3.912.000₫
Giá niêm yết: 4.890.000₫

Còn hàng

20%

Chậu inox Hafele S8284 565.86.371

Giá bán: 3.051.500₫
Giá niêm yết: 3.590.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox đơn Hafele HS19-SSN1R50 567.23.083

Giá bán: 2.032.000₫
Giá niêm yết: 2.390.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox đơn Hafele Helian 1B 565.86.331

Giá bán: 4.152.000₫
Giá niêm yết: 5.190.000₫

Còn hàng

20%

Chậu inox Hafele Helian 1B1D 565.86.341

Giá bán: 5.346.500₫
Giá niêm yết: 6.290.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox Hafele Helian 2B 565.86.351

Giá bán: 5.091.500₫
Giá niêm yết: 5.990.000₫

Còn hàng

15%
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Lọc theo giá
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành