Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị đồ bếp châu Âu: hafele, blum, bosch,..

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Chậu đơn inox Hafele HS-SS8650 567.20.266

Giá bán: 4.921.500₫
Giá niêm yết: 5.790.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox Hafele HS-SD8851 567.20.537

Giá bán: 8.917.000₫
Giá niêm yết: 10.490.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox Hafele HS-SD8650 567.20.546

Giá bán: 6.707.000₫
Giá niêm yết: 7.890.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox Hafele HS-SD7848 567.20.506

Giá bán: 4.497.000₫
Giá niêm yết: 5.290.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox Hafele HS-SD8648 567.20.493

Giá bán: 3.902.000₫
Giá niêm yết: 4.590.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox Hafele HS-SD12050 567.20.513

Giá bán: 4.327.000₫
Giá niêm yết: 5.090.000₫

Còn hàng

15%

Chậu âm inox Hafele HS-SS5944 567.20.397

Giá bán: 4.752.000₫
Giá niêm yết: 5.590.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox âm đơn Hafele 4080F 567.20.387

Giá bán: 3.912.000₫
Giá niêm yết: 4.890.000₫

Còn hàng

20%

Chậu inox Hafele S8284 565.86.371

Giá bán: 3.051.500₫
Giá niêm yết: 3.590.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox đơn Hafele Rose HS-SS4648 567.23.083

Giá bán: 2.032.000₫
Giá niêm yết: 2.390.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox đơn Hafele Helian 1B 565.86.331

Giá bán: 4.152.000₫
Giá niêm yết: 5.190.000₫

Còn hàng

20%

Chậu inox Hafele Helian 1B1D 565.86.341

Giá bán: 5.346.500₫
Giá niêm yết: 6.290.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox Hafele Helian 2B 565.86.351

Giá bán: 5.091.500₫
Giá niêm yết: 5.990.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox Hafele Helian 2B1D 565.86.361

Giá bán: 6.792.000₫
Giá niêm yết: 8.490.000₫

Còn hàng

20%

Chậu inox Hafele HS-SSD8247 567.23.093

Giá bán: 2.372.000₫
Giá niêm yết: 2.790.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox Hafele Rose II 2B 565.86.381

Giá bán: 2.966.500₫
Giá niêm yết: 3.490.000₫

Còn hàng

15%

Chậu inox Hafele Rose II 2B1D 565.86.391

Giá bán: 4.552.000₫
Giá niêm yết: 5.690.000₫

Còn hàng

20%

Chậu rửa bát đơn Blanco Plenta 570.27.199

Giá bán: 3.936.000₫
Giá niêm yết: 4.630.000₫

Còn hàng

15%

Chậu rửa bát Blanco Lemis 570.27.189

Giá bán: 8.653.000₫
Giá niêm yết: 10.180.000₫

Còn hàng

15%

Chậu rửa bát Blanco Dinas 570.27.209

Giá bán: 7.115.000₫
Giá niêm yết: 8.370.000₫

Còn hàng

15%
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Lọc theo giá
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành