Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị nhà bếp châu Âu: hafele, blum, bosch, blanco...

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Chậu inox âm đơn Hafele HS20-SSN1R50 567.24.150

Giá bán: 2.432.000₫
Giá niêm yết: 3.040.000₫

20%

Chậu đá đơn Hafele HS22-GEN1S90M màu xám 577.25.530

Giá bán: 7.136.000₫
Giá niêm yết: 8.920.200₫

20%

Chậu đá đơn Hafele HS22-GEN1S90M màu kem 577.25.430

Giá bán: 7.136.000₫
Giá niêm yết: 8.920.200₫

20%

Chậu đá đơn Hafele HS22-GEN1S90M màu đen 577.25.330

Giá bán: 7.136.000₫
Giá niêm yết: 8.920.200₫

20%

Chậu đá đơn Hafele HS22-GEN1S60M màu xám 577.25.520

Giá bán: 5.704.800₫
Giá niêm yết: 7.131.000₫

20%

Chậu đá đơn Hafele HS22-GEN1S60M màu kem 577.25.420

Giá bán: 5.704.800₫
Giá niêm yết: 7.131.000₫

20%

Chậu đá đơn Hafele HS22-GEN1S60M màu đen 577.25.320

Giá bán: 5.704.800₫
Giá niêm yết: 7.131.000₫

20%

Chậu đá đơn Hafele HS22-GEN1S60S màu xám 577.25.500

Giá bán: 5.288.000₫
Giá niêm yết: 6.610.000₫

20%

Chậu đá đơn Hafele HS22-GEN1S60S màu kem 577.25.400

Giá bán: 5.288.000₫
Giá niêm yết: 6.610.000₫

20%

Chậu đá đơn Hafele HS22-GEN1S60S màu đen 577.25.300

Giá bán: 5.288.000₫
Giá niêm yết: 6.610.000₫

20%

Chậu inox âm đơn Hafele 567.94.020 HS21-SSN1S90

Giá bán: 5.453.250₫
Giá niêm yết: 7.271.000₫

25%

Chậu inox âm đơn Hafele HS20-SSN1R50 567.24.000

Giá bán: 2.040.000₫
Giá niêm yết: 2.550.000₫

20%

Chậu inox âm đơn Hafele HS20-SSN1S50 567.20.227

Giá bán: 3.795.750₫
Giá niêm yết: 5.061.000₫

25%

Chậu đá đơn Hafele HS20-GEN1S60 màu xám 570.34.870

Giá bán: 9.477.000₫
Giá niêm yết: 12.636.000₫

25%

Chậu đá đơn Hafele HS20-GEN1S60 màu kem 570.34.570

Giá bán: 9.477.000₫
Giá niêm yết: 12.636.000₫

25%

Chậu đá đơn Hafele HS20-GEN1S60 màu đen 570.34.370

Giá bán: 9.477.000₫
Giá niêm yết: 12.636.000₫

25%

Chậu đá đơn Hafele HS20-GEN1S80 màu xám 570.30.500

Giá bán: 9.195.750₫
Giá niêm yết: 12.261.000₫

25%

Chậu đá đơn Hafele HS20-GEN1S80 màu kem 570.30.800

Giá bán: 9.195.750₫
Giá niêm yết: 12.261.000₫

25%

Chậu đá đơn Hafele HS20-GEN1S80 màu đen 570.30.300

Giá bán: 9.195.750₫
Giá niêm yết: 12.261.000₫

25%

Chậu inox đơn Hafele HS19-SSN1R50 567.23.083

Giá bán: 1.808.000₫
Giá niêm yết: 2.260.000₫

20%
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Lọc theo giá
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành