Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị đồ bếp châu Âu: hafele, blum, bosch,..

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Chậu đá đơn Hafele HS20-GEN1S60 màu xám 570.34.870

Giá bán: 9.192.000₫
Giá niêm yết: 11.490.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá đơn Hafele HS20-GEN1S60 màu kem 570.34.570

Giá bán: 9.192.000₫
Giá niêm yết: 11.490.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá đơn Hafele HS20-GEN1S60 màu đen 570.34.370

Giá bán: 9.192.000₫
Giá niêm yết: 11.490.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá đơn Hafele HS20-GEN1S80 màu đen 570.30.500

Giá bán: 9.432.000₫
Giá niêm yết: 11.790.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá đơn Hafele HS20-GEN1S80 màu kem 570.30.800

Giá bán: 9.432.000₫
Giá niêm yết: 11.790.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá đơn Hafele HS20-GEN1S80 màu đen 570.30.300

Giá bán: 9.432.000₫
Giá niêm yết: 11.790.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá Hafele HS20-GED1S60 màu xám 570.32.530

Giá bán: 7.672.000₫
Giá niêm yết: 9.590.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá Hafele HS20-GED1S60 màu kem 570.32.830

Giá bán: 7.672.000₫
Giá niêm yết: 9.590.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá Hafele HS20-GED1S60 màu đen 570.32.330

Giá bán: 7.672.000₫
Giá niêm yết: 9.590.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá Hafele HS20-GKD2S80 màu xám 570.33.530

Giá bán: 14.712.000₫
Giá niêm yết: 18.390.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá Hafele HS20-GKD2S80 màu kem 570.33.430

Giá bán: 14.712.000₫
Giá niêm yết: 18.390.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá Hafele HS20-GKD2S80 màu đen 570.33.330

Giá bán: 14.712.000₫
Giá niêm yết: 18.390.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá Hafele HS20-GKD1S60 màu xám 570.30.536

Giá bán: 12.312.000₫
Giá niêm yết: 15.390.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá Hafele HS20-GKD1S60 màu kem 570.30.930

Giá bán: 12.312.000₫
Giá niêm yết: 15.390.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá Hafele HS20-GKD1S60 màu đen 570.30.130

Giá bán: 12.312.000₫
Giá niêm yết: 15.390.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá Hafele HS20-GEN2S80 màu xám 570.30.510

Giá bán: 9.912.000₫
Giá niêm yết: 12.390.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá Hafele HS20-GEN2S80 màu đen 570.30.310

Giá bán: 10.392.000₫
Giá niêm yết: 12.990.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá Hafele HS20-GEN2S80 màu kem 570.30.810

Giá bán: 9.912.000₫
Giá niêm yết: 12.390.000₫

Còn hàng

20%

Chậu đá Hafele HS19-GED2S80 màu đen 570.35.370

Giá bán: 9.023.000₫
Giá niêm yết: 12.890.000₫

Còn hàng

30%

Chậu đá Hafele HS19-GED2S80 màu kem 570.35.470

Giá bán: 9.023.000₫
Giá niêm yết: 12.890.000₫

Còn hàng

30%
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Lọc theo giá
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành