Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị nhà bếp châu Âu: hafele, blum, bosch, blanco...

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Chậu bếp đá Hafele Granite Julius 2 hố HS-GDD11650 570.35.560

Giá bán: 10.649.400₫
Giá niêm yết: 14.199.200₫

25%

Chậu inox âm đơn Hafele 567.94.020 HS21-SSN1S90

Giá bán: 5.032.000₫
Giá niêm yết: 6.290.000₫

20%

Chậu inox đơn Hafele HS21-SSD1S60 567.94.010

Giá bán: 5.192.000₫
Giá niêm yết: 6.490.000₫

20%

Chậu inox 2 hố có bàn Hafele HS21-SSD2S90L 567.94.050

Giá bán: 6.712.800₫
Giá niêm yết: 8.391.000₫

20%

Chậu inox âm 2 hố có bàn Hafele HS21-SSD2S90M 567.94.040

Giá bán: 6.230.000₫
Giá niêm yết: 7.790.000₫

20%

Chậu inox âm đơn Hafele HS20-SSN1R50 567.24.000

Giá bán: 2.286.500₫
Giá niêm yết: 2.690.000₫

15%

Chậu inox âm đơn Hafele HS20-SSN1S50 567.20.227

Giá bán: 3.901.500₫
Giá niêm yết: 4.590.000₫

15%

Chậu inox âm 2 hố Hafele HS21-SSN2S90 567.94.030

Giá bán: 6.232.000₫
Giá niêm yết: 7.790.000₫

20%

Chậu inox âm đơn Hafele 567.20.397 HS19-SSN1S60

Giá bán: 4.472.000₫
Giá niêm yết: 5.590.000₫

20%

Chậu inox đơn Hafele Helian 1B 565.86.331

Giá bán: 4.152.000₫
Giá niêm yết: 5.190.000₫

20%

Chậu inox âm đơn Blanco Quatrus 570.27.149

Giá bán: 7.216.000₫
Giá niêm yết: 9.020.000₫

20%

Chậu inox âm đơn Blanco Quatrus 570.27.159

Giá bán: 8.348.000₫
Giá niêm yết: 9.820.000₫

15%

Chậu inox âm 2 hố Blanco Quatrus 570.27.179

Giá bán: 13.027.500₫
Giá niêm yết: 17.370.000₫

25%

Chậu inox âm 2 hố Blanco Quatrus 570.27.169

Giá bán: 12.885.000₫
Giá niêm yết: 17.180.000₫

25%

Chậu inox âm 2 hố Hafele HS19-SSN2S90L 2B 567.23.050

Giá bán: 6.392.000₫
Giá niêm yết: 7.990.000₫

20%

Chậu inox âm 2 hố Hafele HS19-SSN2S90L 2B 567.23.040

Giá bán: 7.192.000₫
Giá niêm yết: 8.990.000₫

20%

Chậu inox âm 2 hố Hafele HS19-SSN2S90S 2B 567.23.020

Giá bán: 5.592.000₫
Giá niêm yết: 6.990.000₫

20%
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Lọc theo giá
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành