Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị nhà bếp châu Âu: hafele, blum, bosch, blanco...

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Bếp từ 3 vùng nấu 60cm Hafele HC-I6037B 536.61.801 Inverter

Giá bán: 20.860.500₫
Giá niêm yết: 27.814.000₫

25%

Bếp từ 4 vùng nấu 60cm Bosch PXX675DC1E Series 8

Giá bán: 23.250.000₫
Giá niêm yết: 31.000.000₫

25%

Bếp từ 4 vùng nấu 80cm Bosch PXE875DC1E Series 8

Giá bán: 23.175.000₫
Giá niêm yết: 30.900.000₫

25%

Bếp điện kết hợp 2 từ 77cm Hafele HC-M773D 536.61.705

Giá bán: 22.860.000₫
Giá niêm yết: 30.480.000₫

25%

Bếp điện kết hợp từ 77cm Hafele HC-M772D 536.61.695

Giá bán: 20.001.800₫
Giá niêm yết: 26.669.000₫

25%

Bếp từ 4 vùng nấu 60cm Hafele HC-I604D 535.02.040

Giá bán: 20.868.000₫
Giá niêm yết: 27.824.000₫

25%

Bếp từ 4 vùng nấu 60cm Hafele HC-IF60D 536.01.911

Giá bán: 22.514.200₫
Giá niêm yết: 30.019.000₫

25%

Bếp từ 3 vùng nấu 77cm Hafele HC-I773D 536.01.905

Giá bán: 20.001.800₫
Giá niêm yết: 26.669.000₫

25%

Bếp từ 3 vùng nấu 77cm Hafele HC-IF77D 536.61.665

Giá bán: 22.855.500₫
Giá niêm yết: 30.474.000₫

25%

Bếp từ 4 vùng nấu 80cm Bosch PIE875DC1E Series 8

Giá bán: 21.517.500₫
Giá niêm yết: 28.690.000₫

25%

Bếp từ 3 vùng nấu 60cm Bosch PID651DC5E Series 8

Giá bán: 22.350.000₫
Giá niêm yết: 29.800.000₫

25%

Bếp từ 3 vùng nấu 60cm Bosch PID675DC1E Series 8

Giá bán: 23.992.500₫
Giá niêm yết: 31.990.000₫

25%
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Lọc theo giá
Lọc theo Số bếp
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành