Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị nhà bếp châu Âu: hafele, blum, bosch, blanco...

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Bếp từ kết hợp điện 77cm, 3 vùng nấu HAFELE HC-M773D 536.61.705

Giá bán: 24.003.800₫
Giá niêm yết: 32.005.000₫

25%

Bếp từ kết hợp điện 77cm, 2 vùng nấu HAFELE HC-M772D 536.61.695

Giá bán: 21.002.200₫
Giá niêm yết: 28.003.000₫

25%

Bếp từ 60cm, 3 vùng nấu HAFELE HC-I6037B 536.61.801 (Inverter)

Giá bán: 21.903.800₫
Giá niêm yết: 29.205.000₫

25%

Bếp từ 60cm, 4 vùng nấu HAFELE HC-I604D 535.02.040

Giá bán: 21.912.000₫
Giá niêm yết: 29.216.000₫

25%

Bếp từ 60cm, 4 vùng nấu HAFELE HC-IF60D 536.01.911

Giá bán: 23.640.000₫
Giá niêm yết: 31.520.000₫

25%

Bếp từ 77cm, 3 vùng nấu HAFELE HC-I773D 536.01.905

Giá bán: 21.002.200₫
Giá niêm yết: 28.003.000₫

25%

Bếp từ 77cm, 3 vùng nấu HAFELE HC-IF77D 536.61.665

Giá bán: 23.998.500₫
Giá niêm yết: 31.998.000₫

25%

Bếp từ 60cm, 4 vùng nấu BOSCH Series 8 PXX675DC1E

Giá bán: 24.800.000₫
Giá niêm yết: 31.000.000₫

20%

Bếp từ 82cm, 4 vùng nấu BOSCH Series 8 PXE875DC1E

Giá bán: 20.731.500₫
Giá niêm yết: 24.390.000₫

15%

Bếp từ 60cm, 3 vùng nấu BOSCH Series 4 PUJ63KBB5E

Giá bán: 21.892.500₫
Giá niêm yết: 29.190.000₫

25%

Bếp từ 60cm, 3 vùng nấu BOSCH Series 6 PVJ631FB1E

Giá bán: 21.892.500₫
Giá niêm yết: 29.190.000₫

25%

Bếp từ 71cm, 4 vùng nấu BOSCH Series 6 PVS775FC5E

Giá bán: 24.773.000₫
Giá niêm yết: 35.390.000₫

30%

Bếp từ 71cm, 3 vùng nấu BOSCH Series 8 PID775DC1E

Giá bán: 20.151.000₫
Giá niêm yết: 22.390.000₫

10%

Bếp từ 60cm, 4 vùng nấu BOSCH Series 8 PXY675DC1E

Giá bán: 24.493.000₫
Giá niêm yết: 34.990.000₫

30%

Bếp từ 60cm, 3 vùng nấu BOSCH Series 8 PID675DC1E

Giá bán: 21.742.000₫
Giá niêm yết: 28.990.000₫

25%

Bếp từ 3 vùng nấu 60cm Bosch PID651DC5E Series 8

Giá bán: 22.350.000₫
Giá niêm yết: 29.800.000₫

25%
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Lọc theo giá
Lọc theo Số bếp
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành