Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị nhà bếp châu Âu: hafele, blum, bosch, blanco...

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Bếp từ 30cm, 2 vùng nấu HAFELE HC-I302B 536.61.770 (Domino)

Giá bán: 12.631.600₫
Giá niêm yết: 16.842.100₫

25%

Bếp điện 30cm, 2 vùng nấu HAFELE HC-R302D 536.61.670 (Domino)

Giá bán: 8.703.750₫
Giá niêm yết: 11.605.000₫

25%

Bếp từ 60cm, 4 vùng nấu HAFELE HC-I604A 535.01.731

Giá bán: 17.992.500₫
Giá niêm yết: 23.990.000₫

25%

Bếp điện 60cm, 3 vùng nấu HAFELE HC-R603D 536.01.901

Giá bán: 13.616.600₫
Giá niêm yết: 18.155.500₫

25%

Bếp điện 77cm, 2 vùng nấu HAFELE HC-R772D 536.61.685

Giá bán: 12.944.200₫
Giá niêm yết: 17.259.000₫

25%

Bếp từ 75cm, 2 vùng nấu HAFELE HC-I7520B 536.61.827

Giá bán: 17.771.300₫
Giá niêm yết: 23.695.100₫

25%

Bếp từ 60cm, 3 vùng nấu HAFELE HC-I6030B 536.61.831

Giá bán: 17.191.400₫
Giá niêm yết: 22.921.800₫

25%

Bếp điện 60cm, 4 vùng nấu HAFELE HC-R604A 536.01.751

Giá bán: 14.640.600₫
Giá niêm yết: 19.784.600₫

26%

Bếp từ kết hợp điện 77cm, 3 vùng nấu HAFELE HC-M773D 536.61.705

Giá bán: 25.683.900₫
Giá niêm yết: 34.245.200₫

25%

Bếp từ kết hợp điện 77cm, 2 vùng nấu HAFELE HC-M772D 536.61.695

Giá bán: 22.472.200₫
Giá niêm yết: 29.962.900₫

25%

Bếp từ 60cm, 3 vùng nấu HAFELE HC-I603D 536.61.631

Giá bán: 18.355.400₫
Giá niêm yết: 24.473.900₫

25%

Bếp từ 60cm, 3 vùng nấu HAFELE HC-I603B 536.61.791

Giá bán: 19.010.500₫
Giá niêm yết: 25.347.300₫

25%

Bếp từ 60cm, 3 vùng nấu HAFELE HC-I6037B 536.61.801 (Inverter)

Giá bán: 24.094.100₫
Giá niêm yết: 32.125.500₫

25%

Bếp từ 60cm, 4 vùng nấu HAFELE HC-I604D 535.02.040

Giá bán: 23.445.700₫
Giá niêm yết: 31.260.900₫

25%

Bếp từ 60cm, 4 vùng nấu HAFELE HC-IF60D 536.01.911

Giá bán: 25.294.500₫
Giá niêm yết: 33.726.000₫

25%

Bếp từ 73cm, 2 vùng nấu HAFELE HC-I3732A 536.61.736

Giá bán: 12.109.400₫
Giá niêm yết: 16.145.800₫

25%

Bếp từ 77cm, 2 vùng nấu HAFELE HC-I772D 536.61.645

Giá bán: 19.048.400₫
Giá niêm yết: 25.397.900₫

25%

Bếp từ 75cm, 2 vùng nấu HAFELE HC-I752B 536.61.787

Giá bán: 18.498.000₫
Giá niêm yết: 24.664.000₫

25%

Bếp từ 77cm, 3 vùng nấu HAFELE HC-I773D 536.01.905

Giá bán: 23.102.500₫
Giá niêm yết: 30.803.300₫

25%
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Lọc theo giá
Lọc theo Số bếp
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành