Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị nhà bếp châu Âu: hafele, blum, bosch, blanco...

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Bếp từ 4 vùng nấu 90 cm Hafele HC-I904A 536.61.003

Giá bán: 20.512.800₫
Giá niêm yết: 25.641.000₫

Còn hàng

20%

Bếp từ 3 vùng nấu 77 cm Hafele HC-IS773EA 535.02.242

Giá bán: 18.471.200₫
Giá niêm yết: 23.089.000₫

Còn hàng

20%

Bếp từ 2 vùng nấu 73 cm Hafele HC-I3732A 536.61.736

Giá bán: 11.960.000₫
Giá niêm yết: 14.950.000₫

Còn hàng

20%

Bếp từ 3 vùng nấu 60 cm Hafele HC-I603B 536.61.791

Giá bán: 17.242.000₫
Giá niêm yết: 22.990.000₫

Còn hàng

25%

Bếp từ đơn Hafele HSI-21FW 536.61.990

Giá bán: 1.640.000₫
Giá niêm yết: 1.933.000₫

Còn hàng

15%

Bếp từ 4 vùng nấu 60cm Hafele HC-I604A 536.01.731

Giá bán: 17.992.500₫
Giá niêm yết: 23.990.000₫

Còn hàng

25%

Bếp điện 2 vùng nấu 77cm Hafele HC-R772D 536.61.685

Giá bán: 13.810.000₫
Giá niêm yết: 17.259.000₫

Còn hàng

20%

Bếp điện 3 vùng nấu 60cm Hafele HC-R603D 536.01.901

Giá bán: 12.930.000₫
Giá niêm yết: 16.160.000₫

Còn hàng

20%

Bếp điện Domino Hafele HC-R302D 536.61.670

Giá bán: 8.260.000₫
Giá niêm yết: 10.329.000₫

Còn hàng

20%

Bếp từ Domino Hafele HC-I302D 536.01.900

Giá bán: 11.960.000₫
Giá niêm yết: 14.950.000₫

Còn hàng

20%

Bếp điện kết hợp 2 từ 77cm Hafele HC-M773D 536.61.705

Giá bán: 22.170.000₫
Giá niêm yết: 27.709.000₫

Còn hàng

20%

Bếp điện kết hợp từ 77cm Hafele HC-M772D 536.61.695

Giá bán: 20.320.000₫
Giá niêm yết: 25.399.000₫

Còn hàng

20%

Bếp từ 4 vùng nấu 60cm Hafele HC-I604D 535.02.040

Giá bán: 21.200.000₫
Giá niêm yết: 26.499.000₫

Còn hàng

20%

Bếp từ 4 vùng nấu 60cm Hafele HC-IF60D 536.01.911

Giá bán: 24.020.000₫
Giá niêm yết: 30.019.000₫

Còn hàng

20%

Bếp từ 2 vùng nấu 77cm Hafele HC-I772D 536.61.645

Giá bán: 18.470.000₫
Giá niêm yết: 23.089.000₫

Còn hàng

20%

Bếp từ 3 vùng nấu 60cm Hafele HC-I603D 536.61.631

Giá bán: 18.300.000₫
Giá niêm yết: 22.873.000₫

Còn hàng

20%

Bếp từ 3 vùng nấu 77cm Hafele HC-I773D 536.01.905

Giá bán: 20.320.000₫
Giá niêm yết: 25.399.000₫

Còn hàng

20%

Bếp từ 3 vùng nấu 77cm Hafele HC-IF77D 536.61.665

Giá bán: 22.160.000₫
Giá niêm yết: 27.704.000₫

Còn hàng

20%

Bếp từ 4 kết hợp hút mùi 77cm Hafele HC-IHH77D 536.61.655

Giá bán: 55.430.000₫
Giá niêm yết: 69.289.000₫

Còn hàng

20%

Bếp gas 3 vùng nấu 87cm Hafele HC-G782A 538.06.298

Giá bán: 5.599.200₫
Giá niêm yết: 6.999.000₫

Còn hàng

20%
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Lọc theo giá
Lọc theo Số bếp
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành