Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị nhà bếp châu Âu: hafele, blum, bosch, blanco...

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Bếp từ 60cm, 3 vùng nấu BOSCH Series 4 PUC631BB1E

Giá bán: 14.542.500₫
Giá niêm yết: 19.390.000₫

25%

Bếp từ 60cm, 3 vùng nấu BOSCH Series 4 PUJ631BB2E

Giá bán: 15.192.000₫
Giá niêm yết: 18.990.000₫

20%

Bếp từ 60cm, 4 vùng nấu BOSCH Series 8 PXX675DC1E

Giá bán: 24.800.000₫
Giá niêm yết: 31.000.000₫

20%

Bếp từ 82cm, 4 vùng nấu BOSCH Series 8 PXE875DC1E

Giá bán: 20.731.500₫
Giá niêm yết: 24.390.000₫

15%

Bếp từ 60cm, 3 vùng nấu BOSCH Series 2 PUC61KAA5E

Giá bán: 9.936.500₫
Giá niêm yết: 11.690.000₫

15%

Bếp từ 60cm, 3 vùng nấu BOSCH Series 4 PUC631BB5E

Giá bán: 14.452.500₫
Giá niêm yết: 19.390.000₫

25%

Bếp từ 60cm, 3 vùng nấu BOSCH Series 4 PUJ61RBB5E

Giá bán: 11.041.500₫
Giá niêm yết: 12.990.000₫

15%

Bếp từ 60cm, 3 vùng nấu BOSCH Series 4 PUJ63KBB5E

Giá bán: 21.892.500₫
Giá niêm yết: 29.190.000₫

25%

Bếp từ 60cm, 3 vùng nấu BOSCH Series 4 PID631BB1E

Giá bán: 18.292.500₫
Giá niêm yết: 24.390.000₫

25%

Bếp từ 60cm, 3 vùng nấu BOSCH Series 6 PIJ651FC1E

Giá bán: 16.950.000₫
Giá niêm yết: 22.600.000₫

25%

Bếp từ Domino 30cm, 2 vùng nấu BOSCH Series 6 PIB375FB1E

Giá bán: 16.745.000₫
Giá niêm yết: 19.700.000₫

15%

Bếp từ 60cm, 3 vùng nấu BOSCH Series 6 PVJ631FB1E

Giá bán: 21.892.500₫
Giá niêm yết: 29.190.000₫

25%

Bếp từ 71cm, 4 vùng nấu BOSCH Series 6 PVS775FC5E

Giá bán: 24.773.000₫
Giá niêm yết: 35.390.000₫

30%

Bếp từ 80cm, 4 vùng nấu BOSCH Series 6 PVS831FB5E

Giá bán: 27.367.500₫
Giá niêm yết: 36.490.000₫

25%

Bếp từ 82cm, 5 vùng nấu BOSCH Series 8 PXV875DC1E

Giá bán: 28.552.000₫
Giá niêm yết: 35.690.000₫

20%

Bếp từ 60cm, 3 vùng nấu BOSCH Series 8 PID651DC5E

Giá bán: 17.091.000₫
Giá niêm yết: 18.990.000₫

10%

Bếp từ 71cm, 3 vùng nấu BOSCH Series 8 PID775DC1E

Giá bán: 20.151.000₫
Giá niêm yết: 22.390.000₫

10%

Bếp từ 82cm, 4 vùng nấu BOSCH Series 8 PIE875DC1E

Giá bán: 19.541.500₫
Giá niêm yết: 22.990.000₫

15%

Bếp từ 60cm, 4 vùng nấu BOSCH Series 8 PXY675DC1E

Giá bán: 24.493.000₫
Giá niêm yết: 34.990.000₫

30%

Bếp từ 82cm, 4 vùng nấu BOSCH Series 8 PXY875KW1E

Giá bán: 33.517.500₫
Giá niêm yết: 44.690.000₫

25%
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Lọc theo giá
Lọc theo Số bếp
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành