Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị nhà bếp châu Âu: hafele, blum, bosch, blanco...

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Bếp từ 4 vùng nấu 60cm Bosch PXX675DC1E Series 8

Giá bán: 23.250.000₫
Giá niêm yết: 31.000.000₫

Còn hàng

25%

Bếp từ 4 vùng nấu 80cm Bosch PXE875DC1E Series 8

Giá bán: 23.175.000₫
Giá niêm yết: 30.900.000₫

Còn hàng

25%

Bếp từ 4 vùng nấu 80cm Bosch PVS831FB5E Series 6

Giá bán: 35.100.000₫
Giá niêm yết: 46.800.000₫

Còn hàng

25%

Bếp từ 4 vùng nấu Bosch PVS775FC5E series 6

Giá bán: 28.875.000₫
Giá niêm yết: 38.500.000₫

Còn hàng

25%

Bếp từ 4 vùng nấu 80cm Bosch PIE875DC1E Series 8

Giá bán: 21.517.500₫
Giá niêm yết: 28.690.000₫

Còn hàng

25%

Bếp từ 3 vùng nấu 60cm Bosch PID651DC5E Series 8

Giá bán: 22.350.000₫
Giá niêm yết: 29.800.000₫

Còn hàng

25%

Bếp từ 3 vùng nấu 60cm Bosch PUJ631BB2E Series 4

Giá bán: 14.242.500₫
Giá niêm yết: 18.990.000₫

Còn hàng

25%

Bếp từ 3 vùng nấu 60cm Bosch PUC631BB2E Series 4

Giá bán: 12.675.000₫
Giá niêm yết: 16.900.000₫

Còn hàng

25%

Bếp từ 3 vùng nấu 60cm Bosch PVJ611FB5E Series 6

Giá bán: 19.800.000₫
Giá niêm yết: 26.400.000₫

Còn hàng

25%

Bếp nướng Domino Bosch PKY475FB1E Series 6

Giá bán: 46.800.000₫
Giá niêm yết: 62.400.000₫

Còn hàng

25%

Bếp từ 3 vùng nấu 60cm Bosch PUC631BB1E Series 6

Giá bán: 16.425.000₫
Giá niêm yết: 21.900.000₫

Còn hàng

25%

Bếp từ 3 vùng nấu 60cm Bosch PUC611BB1E Series 4

Giá bán: 16.350.000₫
Giá niêm yết: 21.800.000₫

Còn hàng

25%

Bếp điện 3 vùng nấu 60cm Bosch PKK651FP1E Series 6

Giá bán: 13.050.000₫
Giá niêm yết: 17.400.000₫

Còn hàng

25%

Bếp gas Domino Bosch PRB3A6D70 Series 8

Giá bán: 18.292.500₫
Giá niêm yết: 24.390.000₫

Còn hàng

25%

Bếp gas Domino Bosch PRA3A6D70 Series 8

Giá bán: 16.875.000₫
Giá niêm yết: 22.500.000₫

Còn hàng

25%

Bếp từ 3 vùng nấu Bosch Series 8 PID775DC1E

Giá bán: 26.242.500₫
Giá niêm yết: 34.990.000₫

Còn hàng

25%

Bếp từ 5 vùng nấu 90cm Bosch PXX975DC1E Series 8

Giá bán: 52.492.500₫
Giá niêm yết: 69.990.000₫

Còn hàng

25%

Bếp điện 3 vùng nấu 60cm Bosch PKK611B17E Series 4

Giá bán: 12.825.000₫
Giá niêm yết: 17.100.000₫

Còn hàng

25%

Bếp từ 2 vùng nấu 78cm Bosch PPI82560MS Series 8

Giá bán: 16.492.500₫
Giá niêm yết: 21.990.000₫

Còn hàng

25%

Bếp từ 4 vùng nấu 60cm Bosch PXE675DC1E Series 8

Giá bán: 29.242.500₫
Giá niêm yết: 38.990.000₫

Còn hàng

25%
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Lọc theo giá
Lọc theo Số bếp
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành