Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị nhà bếp châu Âu: hafele, blum, bosch, blanco...

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Bếp từ Bosch 4 vùng nấu linh hoạt Series 8 PXX675DC1E

Giá bán: 28.560.000₫
Giá niêm yết: 35.700.000₫

Còn hàng

20%

Bếp từ 4 vùng nấu Bosch PXE875DC1E Series 8

Giá bán: 22.500.000₫
Giá niêm yết: 39.990.000₫

Còn hàng

44%

Bếp từ 4 vùng nấu Bosch PVS831FB5E series 6

Giá bán: 39.722.000₫
Giá niêm yết: 46.800.000₫

Còn hàng

15%

Bếp từ 4 vùng nấu Bosch PVS775FC5E series 6

Giá bán: 32.697.000₫
Giá niêm yết: 38.500.000₫

Còn hàng

15%

Bếp từ 4 vùng nấu Bosch PIE875DC1E series 8

Giá bán: 26.031.200₫
Giá niêm yết: 30.625.000₫

Còn hàng

15%

Bếp từ 3 vùng nấu Bosch PID651DC5E series 8

Giá bán: 24.453.000₫
Giá niêm yết: 29.800.000₫

Còn hàng

18%

Bếp từ 3 vùng nấu Bosch PUJ631BB2E series 4

Giá bán: 17.578.000₫
Giá niêm yết: 20.680.000₫

Còn hàng

15%

Bếp từ 3 vùng nấu Bosch PUC631BB2E series 4

Giá bán: 17.680.000₫
Giá niêm yết: 20.800.000₫

Còn hàng

15%

Bếp từ 3 vùng nấu Bosch PVJ611FB5E series 6

Giá bán: 22.336.000₫
Giá niêm yết: 26.400.000₫

Còn hàng

15%

Bếp nướng Domino Bosch PKY475FB1E series 6

Giá bán: 53.031.000₫
Giá niêm yết: 62.400.000₫

Còn hàng

15%

Bếp từ 3 vùng nấu Bosch Series 6 PUC631BB1E

Giá bán: 22.500.000₫
Giá niêm yết: 30.000.000₫

Còn hàng

25%

Bếp từ 3 vùng nấu Bosch Series 4 PUC611BB1E

Giá bán: 18.320.000₫
Giá niêm yết: 22.900.000₫

Còn hàng

20%

Bếp điện 3 vùng nấu Bosch Series 6 PKK651FP1E

Giá bán: 13.920.000₫
Giá niêm yết: 17.400.000₫

Còn hàng

20%

Bếp gas đôi Domino Bosch Series 8 PRB3A6D70

Giá bán: 19.512.000₫
Giá niêm yết: 24.390.000₫

Còn hàng

20%

Bếp gas đơn Domino Bosch Series 8 PRA3A6D70

Giá bán: 18.000.000₫
Giá niêm yết: 22.500.000₫

Còn hàng

20%

Bếp từ 3 vùng nấu Bosch Series 8 PID775DC1E

Giá bán: 26.000.000₫
Giá niêm yết: 32.500.000₫

Còn hàng

20%

Bếp từ 5 vùng nấu Bosch Series 8 PXX975DC1E

Giá bán: 53.600.000₫
Giá niêm yết: 67.000.000₫

Còn hàng

20%

Bếp điện 3 vùng nấu Bosch Series 4 PKK611B17E

Giá bán: 13.680.000₫
Giá niêm yết: 17.100.000₫

Còn hàng

20%

Bếp từ 2 vùng nấu Bosch Series 8 PPI82560MS

Giá bán: 16.800.000₫
Giá niêm yết: 21.000.000₫

Còn hàng

20%

Bếp từ 4 vùng nấu Bosch Series 8 PXE675DC1E

Giá bán: 29.280.000₫
Giá niêm yết: 36.600.000₫

Còn hàng

20%
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Lọc theo giá
Lọc theo Số bếp
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành