Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị nhà bếp châu Âu: hafele, blum, bosch, blanco...

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Thanh thép bản lề sàn 932.84.900

Giá bán: 202.000₫

Còn hàng

Bản lề sàn Hafele 120kg EN4 932.79.040

Giá bán: 2.022.000₫

Còn hàng

Bản lề sàn Hafele 100kg EN3 932.79.030

Giá bán: 2.022.000₫

Còn hàng

Bản lề sàn Hafele 120kg EN4 932.77.020

Giá bán: 2.160.000₫

Còn hàng

Bản lề sàn Hafele 100kg EN3 932.77.010

Giá bán: 2.160.000₫

Còn hàng

Bản lề sàn EN3-100kg Hafele 499.30.114

Giá bán: 2.233.000₫

Còn hàng

Bản lề sàn EN4-150kg Hafele 499.30.116

Giá bán: 1.850.000₫
Giá niêm yết: 2.475.000₫

Còn hàng

25%

Bản lề sàn TS-550NV-GEZE EN6-300kg Hafele 932.10.061

Giá bán: 22.338.000₫

Còn hàng

Bản lề sàn DCL41-EN2-75kg Hafele 932.84.025

Giá bán: 3.445.000₫

Còn hàng

Bản lề sàn DCL41-EN3-105kg Hafele 932.84.020

Giá bán: 3.469.000₫

Còn hàng

Bản lề sàn DCL41-EN4-150kg Hafele 932.84.026

Giá bán: 3.636.000₫

Còn hàng

Bản lề sàn DCL41-EN5-250kg Hafele 932.84.040

Giá bán: 3.274.000₫

Còn hàng

Bản lề sàn Hafele EN2-100KG 499.30.117

Giá bán: 1.441.000₫

Còn hàng

ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành