Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị nhà bếp châu Âu: hafele, blum, bosch, blanco...

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Bản lề lá 2 bi Hafele màu đen 926.20.063

Giá bán: 158.000₫

Còn hàng

Bản lề lá 4 bi Hafele màu đen 926.20.053

Giá bán: 226.000₫

Còn hàng

Bản lề lá 2 bi Hafele SUS304 489.04.005

Giá bán: 176.000₫

Còn hàng

Bản lề lá 2 bi Hafele inox 304 926.20.804

Giá bán: 131.000₫

Còn hàng

Bản lề lá 2 bi Hafele inox 304 926.25.104

Giá bán: 166.000₫

Còn hàng

Bản lề lá 4 bi Hafele inox 304 926.25.505

Giá bán: 177.000₫

Còn hàng

Bản lề lá 4 bi Hafele SUS304 489.05.015

Giá bán: 120.000₫

Còn hàng

Bản lề lá 2 bi Hafele SUS304 926.39.010

Giá bán: 704.000₫

Còn hàng

Bản lề lá Hafele SUS304 926.22.903

Giá bán: 43.000₫

Còn hàng

Bản lề lá 2 bi inox 304 Hafele 921.17.142

Giá bán: 98.000₫

Còn hàng

Hãng sản xuất
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành