Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị nhà bếp châu Âu: hafele, blum, bosch, blanco...

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Bếp từ 30cm, 2 vùng nấu HAFELE HC-I302B 536.61.770 (Domino)

Giá bán: 11.805.000₫
Giá niêm yết: 15.740.000₫

25%

Bếp điện 30cm, 2 vùng nấu HAFELE HC-R302D 536.61.670 (Domino)

Giá bán: 8.134.500₫
Giá niêm yết: 10.846.000₫

25%

Bếp từ 60cm, 4 vùng nấu HAFELE HC-I604A 535.01.731

Giá bán: 17.992.500₫
Giá niêm yết: 23.990.000₫

25%

Bếp điện 60cm, 3vùng nấu HAFELE HC-R603D 536.01.901

Giá bán: 12.726.000₫
Giá niêm yết: 16.968.000₫

25%

Bếp từ 60cm, 3 vùng nấu HAFELE HC-I6030B 536.61.831

Giá bán: 16.372.500₫
Giá niêm yết: 21.830.000₫

25%

Bếp điện 60cm, 4 vùng nấu HAFELE HC-R604A 536.01.751

Giá bán: 13.867.500₫
Giá niêm yết: 18.490.000₫

25%

Bếp từ 60cm, 3 vùng nấu HAFELE HC-I603D 536.61.631

Giá bán: 17.154.800₫
Giá niêm yết: 22.873.000₫

25%

Bếp từ 60cm, 3 vùng nấu HAFELE HC-I603B 536.61.791

Giá bán: 18.105.000₫
Giá niêm yết: 24.140.000₫

25%

Bếp từ 60cm, 3 vùng nấu HAFELE HC-I6037B 536.61.801 (Inverter)

Giá bán: 21.903.800₫
Giá niêm yết: 29.205.000₫

25%

Bếp từ 60cm, 4 vùng nấu HAFELE HC-I604D 535.02.040

Giá bán: 21.912.000₫
Giá niêm yết: 29.216.000₫

25%

Bếp từ 60cm, 4 vùng nấu HAFELE HC-IF60D 536.01.911

Giá bán: 23.640.000₫
Giá niêm yết: 31.520.000₫

25%

Bếp từ 60cm, 3 vùng nấu BOSCH Series 4 PUC631BB1E

Giá bán: 14.542.500₫
Giá niêm yết: 19.390.000₫

25%

Bếp từ 60cm, 4 vùng nấu BOSCH Series 8 PXX675DC1E

Giá bán: 24.800.000₫
Giá niêm yết: 31.000.000₫

20%

Bếp từ 60cm, 3 vùng nấu BOSCH Series 2 PUC61KAA5E

Giá bán: 9.936.500₫
Giá niêm yết: 11.690.000₫

15%

Bếp từ 60cm, 3 vùng nấu BOSCH Series 4 PUC631BB5E

Giá bán: 14.452.500₫
Giá niêm yết: 19.390.000₫

25%

Bếp từ 60cm, 3 vùng nấu BOSCH Series 4 PUJ61RBB5E

Giá bán: 11.041.500₫
Giá niêm yết: 12.990.000₫

15%

Bếp từ 60cm, 3 vùng nấu BOSCH Series 4 PUJ63KBB5E

Giá bán: 21.892.500₫
Giá niêm yết: 29.190.000₫

25%

Bếp từ 60cm, 3 vùng nấu BOSCH Series 4 PID631BB1E

Giá bán: 18.292.500₫
Giá niêm yết: 24.390.000₫

25%

Bếp từ 60cm, 3 vùng nấu BOSCH Series 6 PIJ651FC1E

Giá bán: 16.950.000₫
Giá niêm yết: 22.600.000₫

25%

Bếp từ Domino 30cm, 2 vùng nấu BOSCH Series 6 PIB375FB1E

Giá bán: 16.745.000₫
Giá niêm yết: 19.700.000₫

15%
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Lọc theo giá
Lọc theo Số bếp
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành