Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị đồ bếp châu Âu: hafele, blum, bosch,..

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Vòi rửa bát cổ rút Blanco Blancolinus-s 565.68.250 Chrome

Giá bán: 7.832.000₫
Giá niêm yết: 9.790.000₫

20%

Chậu rửa bát âm đơn Blanco Quatrus R15 340-IU 570.27.149

Giá bán: 7.667.000₫
Giá niêm yết: 9.020.000₫

15%

Chậu rửa bát âm đơn Blanco Quatrus R15 500-IU 570.27.159

Giá bán: 8.347.000₫
Giá niêm yết: 9.820.000₫

15%

Chậu rửa bát đơn Blanco Plenta 6 610mm 570.27.199

Giá bán: 3.935.500₫
Giá niêm yết: 4.630.000₫

15%

Chậu rửa bát âm Blanco Quatrus R15 435/285-IU 785mm 570.27.179

Giá bán: 13.896.000₫
Giá niêm yết: 17.370.000₫

20%

Chậu rửa bát âm Blanco Quatrus R15 285/435-IU 785mm 570.27.169

Giá bán: 13.744.000₫
Giá niêm yết: 17.180.000₫

20%

Chậu rửa bát Blanco Lemis XL8 IF 820mm 570.27.189

Giá bán: 8.653.000₫
Giá niêm yết: 10.180.000₫

15%

Chậu rửa bát Blanco Dinas 8s 1160mm 570.27.209

Giá bán: 7.144.500₫
Giá niêm yết: 8.370.000₫

15%

Chậu rửa bát Blanco Dinas 8 860mm 570.27.219

Giá bán: 6.689.500₫
Giá niêm yết: 7.870.000₫

15%

Chậu rửa bát đá Blanco Blancozia 8s Jasmine 565.76.659

Giá bán: 11.272.000₫
Giá niêm yết: 14.090.000₫

20%

Chậu rửa bát đá Blanco Blancozia 9 Alu-metallic 567.68.949

Giá bán: 10.072.000₫
Giá niêm yết: 12.590.000₫

20%

Chậu rửa bát đá Blanco Blancozia 9 Jasmine 567.68.649

Giá bán: 10.072.000₫
Giá niêm yết: 12.590.000₫

20%

Chậu rửa bát đá Blanco Blancozia 9 Anthracite 567.68.349

Giá bán: 10.072.000₫
Giá niêm yết: 12.590.000₫

20%

Vòi rửa bát đá Blanco Blancomida Jasmine 569.07.600

Giá bán: 3.901.500₫
Giá niêm yết: 4.590.000₫

15%

Vòi rửa bát đá Blanco Blancolinus-s Jasmine 565.68.650

Giá bán: 10.232.000₫
Giá niêm yết: 12.790.000₫

20%

Siphone ngăn mùi có ống nối dẻo Blanco 565.69.911

Giá bán: 360.000₫
Giá niêm yết: 400.000₫

10%

Vòi rửa bát đá Blanco Blancolinus-s Alu Metallic 565.68.950

Giá bán: 10.232.000₫
Giá niêm yết: 12.790.000₫

20%

Vòi rửa bát đá Blanco Blancolinus-s Anthracite 565.68.350

Giá bán: 10.232.000₫
Giá niêm yết: 12.790.000₫

20%

Vòi rửa bát đá Blanco Blancomida Alu Metallic 569.07.900

Giá bán: 3.901.500₫
Giá niêm yết: 4.590.000₫

15%

Vòi rửa bát đá Blanco Blancomida Anthracite 569.07.300

Giá bán: 3.440.000₫
Giá niêm yết: 4.590.000₫

25%
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị đồ bếp Châu Âu Hưng Thành