Gia dụng Hưng Thành - Thiết bị nhà bếp châu Âu: hafele, blum, bosch, blanco...

HOTLINE: 024 3274 7676 Giỏ hàng 0

Vòi rửa bát cổ rút Blanco Linus-s chrome 565.68.250

Giá bán: 8.322.000₫
Giá niêm yết: 9.790.000₫

15%

Chậu inox âm đơn Blanco Quatrus 570.27.149

Giá bán: 7.667.000₫
Giá niêm yết: 9.020.000₫

15%

Chậu inox âm đơn Blanco Quatrus 570.27.159

Giá bán: 8.348.000₫
Giá niêm yết: 9.820.000₫

15%

Chậu inox đơn Blanco Plenta 6 570.27.199

Giá bán: 3.936.000₫
Giá niêm yết: 4.630.000₫

15%

Chậu inox âm 2 hố Blanco Quatrus 570.27.179

Giá bán: 14.765.000₫
Giá niêm yết: 17.370.000₫

15%

Chậu inox âm 2 hố Blanco Quatrus 570.27.169

Giá bán: 14.604.000₫
Giá niêm yết: 17.180.000₫

15%

Chậu inox 2 hố Blanco Lemis XL8 IF 570.27.189

Giá bán: 8.653.000₫
Giá niêm yết: 10.180.000₫

15%

Chậu inox 2 hố có bàn Blanco Dinas 8s 570.27.209

Giá bán: 7.115.000₫
Giá niêm yết: 8.370.000₫

15%

Chậu inox 2 hố Blanco Dinas 8 570.27.219

Giá bán: 6.690.000₫
Giá niêm yết: 7.870.000₫

15%

Chậu đá 2 hố có bàn Blancozia 8s màu kem 565.76.659

Giá bán: 11.977.000₫
Giá niêm yết: 14.090.000₫

15%

Chậu đá 2 hố Blancozia 9 màu xám 567.68.949

Giá bán: 10.702.000₫
Giá niêm yết: 12.590.000₫

15%

Chậu đá 2 hố Blancozia 9 màu kem 567.68.649

Giá bán: 10.702.000₫
Giá niêm yết: 12.590.000₫

15%

Chậu đá 2 hố Blancozia 9 màu đen 567.68.349

Giá bán: 10.702.000₫
Giá niêm yết: 12.590.000₫

15%

Vòi rửa bát đá Blanco Linus-S màu kem 565.68.650

Giá bán: 10.872.000₫
Giá niêm yết: 12.790.000₫

15%

Siphone ngăn mùi có ống nối dẻo Blanco 565.69.911

Giá bán: 400.000₫
Giá niêm yết: 400.000₫

Vòi rửa bát đá Blanco Linus-S màu xám kim loại 565.68.950

Giá bán: 10.872.000₫
Giá niêm yết: 12.790.000₫

15%

Vòi rửa bát đá Blanco Linus-S màu đen 565.68.350

Giá bán: 10.872.000₫
Giá niêm yết: 12.790.000₫

15%

Vòi rửa bát đá Blanco Silgranite Anthracite 569.07.300

Giá bán: 3.902.000₫
Giá niêm yết: 4.590.000₫

15%

Chậu đá 2 hố có bàn Blancozia 8s màu xám 565.76.959

Giá bán: 11.977.000₫
Giá niêm yết: 14.090.000₫

15%

Chậu đá 2 hố có bàn Blancozia 8s màu đen 565.76.359

Giá bán: 11.977.000₫
Giá niêm yết: 14.090.000₫

15%
ĐỐI TÁC KINH DOANH
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành
Thiết bị nhà bếp Châu Âu Hưng Thành